Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (B.A.)

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203FSC* Filmová a televizní scénografie
ZK-3-6T
ZK-3-6T
6
203KTV* Kostýmní tvorba
ZK-2-6T
ZK-2-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-4-6T
17
203SCG* Scénografie
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-4-6T
ZK-4-6T
ZK-4-6T
ZK-4-6T
22
Minimální počet kreditů 45
Povinné předměty
203DOD* Dějiny oděvu
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
203DS* Dějiny scénografie
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
10
203DRG* Deskriptivní geometrie
ZK-1-2T
ZK-1-2T
2
201DIP* Divadelní prostor
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201DVC* Divadlo v historii české kultury
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
201DVS* Divadlo v historii západní kultury
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
203KZV* Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
8
203KT* Kostýmní technologie
Z-1-12DS
ZK-1-12DS
Z-1-12DS
ZK-1-12DS
Z-1-12DS
ZK-1-12DS
6
203KRM* Kresba a malba
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
ZK-3-6T
18
203SEP* Scénická propedeutika
Z-2-4T
Z-2-4T
4
203SRA* Scénická realizace
Z-1-
Z-1-
Z-2-
Z-2-
Z-2-
Z-2-
10
203SET* Scénická technologie
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
16
203SDN* Světelný design - kurz
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
4
203UVK1 Úvodní kurz 1
Z-1-60S
1
203VSP* Vizualizace scénografického projektu
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
16
203VTK1 Výtvarně-technický kurz 1
Z-1-60S
1
201VEH* Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 120
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
203SCB4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 171
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů