Dějiny scénografie 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS5 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava konkrétního představení, geneze konkrétního představení, získávání informací o hledaném díle.

Forma studia

Seminář nad rozborem inscenace z hlediska historického, hledání inspiračních zdrojů, historických paralel, práce s pramenným materiálem.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1,2,3

Obsah kurzu

Semináře nad jednotlivými teoretickými pracemi, vycházejícími ze studia pramenného materiálu z muzeí a archívů (skicy, fotografie, rukopisy, kritiky), přípravy napsaných pasáží na každý seminář, ústní rozbor a nácvik argumentace, zásady spolupráce režiséra a scénografa (Hofman - Hilar , Tröster - Frejka, Radok - Svoboda).

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané pasáže související s tématem bakalářského úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba seminární práce (cca 15 stran textu).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost K446
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
11:30–13:00
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:30–13:00 Vlasta KOUBSKÁ Atelier
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů