Dějiny scénografie 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS5 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava konkrétního představení, geneze konkrétního představení, získávání informací o hledaném díle.

Forma studia

Seminář nad rozborem inscenace z hlediska historického, hledání inspiračních zdrojů, historických paralel, práce s pramenným materiálem.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1,2,3

Obsah kurzu

Semináře nad jednotlivými teoretickými pracemi, vycházejícími ze studia pramenného materiálu z muzeí a archívů (skicy, fotografie, rukopisy, kritiky), přípravy napsaných pasáží na každý seminář, ústní rozbor a nácvik argumentace, zásady spolupráce režiséra a scénografa (Hofman - Hilar , Tröster - Frejka, Radok - Svoboda).

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané pasáže související s tématem bakalářského úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba seminární práce (cca 15 stran textu).

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
11:30–13:00
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:30–13:00 Vlasta KOUBSKÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů