Filmová a televizní scénografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203FSC2 zkouška 3 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 12 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ondřej NEKVASIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej LIPENSKÝ, Ondřej NEKVASIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámení posluchače s problematikou práce s filmovým scénářem.
  2. Řešení komplexního návrhu filmu dle zadaného textu, práce s prostorem, barvou, světlem, rekvizitou.
  3. Komplexní návrh jednodotlivých dekorací filmu dle zadaného scénáře, který řeší všechny aspekty nejen výtvarné ale i technické.

Forma studia

Zadání praktických úkolů, návrhy dílčích prvku dekorace, konzultace návrhu, korekce práce s referenčními materiály.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filmová scénografie je obor, který se zabývá výtvarným řešením filmového díla, scénograf je významním článkem tvůrčího týmu filmu.

  1. Historie filmové scénografie,
  2. nástroje filmové scénografie,
  3. definice filmového záběru,
  4. struktura práce filmového scénografa,
  5. týmová práce na audiovizualním díle.

Doporučená nebo povinná literatura

What an Art Director Does, Ward Preston, Silman-James Press 1994, Los Angeles, USA

Production Design and Art Direction, Peter Ettedgui, Roto Vision SA 1998, San Francisco, USA

The Filmmaker's Guide to Production Design, Vincent LoBrutto, Allworth Press 2002, New York, USA

If It's Purple Someone's Gonna Die, Patti Bellantoni, Focal Press 2005, Oxford, UK

The Visual story, Bruce A Block, Elsevier 2008, Oxford, UK

By Design, Vincent LoBrutto, Praeger Publishers 1992, USA

The Art Direction Handbook For Film, Michael Rizzo, Focal Press 2005, USA

Designing Film, Toni Ludi, Bertz and Fischer Verlag Berlin, 2010, Germany

Designs the Movies, Ken Adam, Thames and Hudson, London 2008, UK

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejíchž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K446
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
LIPENSKÝ O.
08:30–11:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:30–11:00 Ondřej LIPENSKÝ Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů