Scénická technologie 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SET5 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Stanislav HRDLIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Stanislav HRDLIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač je seznámen s následujícími tématy:

 1. Malířství ve scenografii.
 2. Typologie nábytku a interiéru.
 3. Osvětlovací tělesa zabudovaná do prvků dekorace.
 4. Bezpečnost práce na jevišti.
 5. Proces stavby a bourání dekorace na jevišti.
 6. Základní aspekty vlivu DPH na práci scénografa.
 7. V průběhu semestru je student povinnen vyhotovit komplexní výrobní dokumentaci určeného scénického díla.

Forma studia

 1. Přednášky.
 2. Konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Zevrubná znalost tématiky probírané v kurzech scénické technologie 1-4.

Obsah kurzu

 1. Malířské procesy při výrobě divadelní dekorace.
 2. Divadelní dekorace z pohledu provozních složek divadla.
 3. Bezpečnost práce.
 4. Příprava rozpočtu divadelní dekorace.
 5. Tvorba technické dokumentace scénického celku dle zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

V ČJ není k dispozici vhodná literatura, která by přímo sledovala náplň přednášeného předmětu.

V zahraničí jsou vydávány učební, či doprovodné texty:

V AJ lze například doporučit:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

 1. Splnění všech požadavků na vypracování technické dokumentace zadávané v průběhu semestru.
 2. Úspěšného zvládnutí písemného testu.
 3. Úspěšného zvládnutí ústního pohovoru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost K442
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
HRDLIČKA S.
11:30–13:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:00 Stanislav HRDLIČKA Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů