Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (B.A.) – 3. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Filmová a televizní scénografie 203FSC1 ZK 3 6T 203FSC2 ZK 3 6T
Kostýmní tvorba 203KTV5 ZK 3 6T 203KTV6 ZK 4 6T
Scénografie 203SCG5 ZK 4 6T 203SCG6 ZK 4 6T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Povinné předměty
Dějiny oděvu 203DOD5 Z 1 1T 203DOD6 Z 1 1T
Dějiny scénografie 203DS5 Z 2 2T 203DS6 ZK 2 2T
Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 203KZV5 Z 1 2T 203KZV6 ZK 2 2T
Kostýmní technologie 203KT5 Z 1 12DS 203KT6 ZK 1 12DS
Kresba a malba 203KRM5 ZK 3 6T 203KRM6 ZK 3 6T
Scénická realizace 203SRA5 Z 2 203SRA6 Z 2
Scénická technologie 203SET5 Z 3 2T 203SET6 ZK 3 2T
Světelný design - kurz 203SDN3 Z 1 20S 203SDN4 Z 1 20S
Vizualizace scénografického projektu 203VSP5 ZK 3 2T 203VSP6 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 17 18
Počet předepsaných kreditů celkem 27 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30