Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (B.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kostýmní tvorba 203KTV3 ZK 3 6T 203KTV4 ZK 3 6T
Scénografie 203SCG3 ZK 4 6T 203SCG4 ZK 4 6T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty
Dějiny oděvu 203DOD3 Z 1 1T 203DOD4 ZK 1 1T
Dějiny scénografie 203DS3 Z 2 2T 203DS4 ZK 2 2T
Divadlo v historii české kultury 201DVC1 ZK 2 2T 201DVC2 ZK 2 2T
Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 203KZV3 Z 1 2T 203KZV4 ZK 2 2T
Kostýmní technologie 203KT3 Z 1 12DS 203KT4 ZK 1 12DS
Kresba a malba 203KRM3 ZK 3 6T 203KRM4 ZK 3 6T
Scénická realizace 203SRA3 Z 2 203SRA4 Z 2
Scénická technologie 203SET3 Z 3 2T 203SET4 ZK 3 2T
Světelný design - kurz 203SDN1 Z 1 20S 203SDN2 Z 1 20S
Vizualizace scénografického projektu 203VSP3 ZK 3 2T 203VSP4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 19 20
Počet předepsaných kreditů celkem 26 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30