Scénická technologie 4

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SET4 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Stanislav HRDLIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Stanislav HRDLIČKA

Obsah

  1. Technologie ocelových scénických konstrukcí.
  2. Technologie čalounických výrobků ve scénografii.
  3. Kašérské procesy a technologie při tvorbě divadelní dekorace.
  4. Připrava technické dokumentace související s probíranou tématikou.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Literatura

V ČJ není k dispozici vhodná literatura, která by přímo sledovala náplň přednášeného předmětu.

V zahraničí jsou vydávány učební, či doprovodné texty:

V AJ lze například doporučit:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

  1. Splnění všech požadavků na vypracování technické dokumentace zadávané v průběhu semestru.
  2. Úspěšného zvládnutí písemného testu.
  3. Úspěšného zvládnutí ústního pohovoru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů