Zjednodušený studijní plán Scénografie (B.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
203DOD1 Dějiny oděvu 1 Z 1
203DS1 Dějiny scénografie 1 Z 1
203DRG1 Deskriptivní geometrie 1 ZK 1
201DIP1 Divadelní prostor 1 Z 1
201DVS1 Divadlo v historii západní kultury 1 ZK 2
203KZV1 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 1 Z 1
203KT1 Kostýmní technologie 1 Z 1
203KTV1 Kostýmní tvorba 1 ZK 2
203KRM1 Kresba a malba 1 ZK 3
203SEP1 Scénická propedeutika 1 Z 2
203SRA1 Scénická realizace 1 Z 1
203SET1 Scénická technologie 1 Z 2
203SCG1 Scénografie 1 ZK 3
203UVK1 Úvodní kurz 1 Z 1
203VSP1 Vizualizace scénografického projektu 1 ZK 2
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
203DOD2 Dějiny oděvu 2 ZK 1
203DS2 Dějiny scénografie 2 ZK 1
203DRG2 Deskriptivní geometrie 2 ZK 1
201DIP2 Divadelní prostor 2 Z 1
201DVS2 Divadlo v historii západní kultury 2 ZK 2
203KZV2 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 2 ZK 1
203KT2 Kostýmní technologie 2 ZK 1
203KTV2 Kostýmní tvorba 2 ZK 2
203KRM2 Kresba a malba 2 ZK 3
203SEP2 Scénická propedeutika 2 Z 2
203SRA2 Scénická realizace 2 Z 1
203SET2 Scénická technologie 2 ZK 2
203SCG2 Scénografie 2 ZK 3
203VSP2 Vizualizace scénografického projektu 2 ZK 2
203VTK1 Výtvarně-technický kurz 1 Z 1
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 ZK 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DOD3 Dějiny oděvu 3 Z 1
203DS3 Dějiny scénografie 3 Z 2
201DVC1 Divadlo v historii české kultury 1 ZK 2
203KZV3 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 3 Z 1
203KT3 Kostýmní technologie 3 Z 1
203KTV3 Kostýmní tvorba 3 ZK 3
203KRM3 Kresba a malba 3 ZK 3
203SRA3 Scénická realizace 3 Z 2
203SET3 Scénická technologie 3 Z 3
203SCG3 Scénografie 3 ZK 4
203SDN1 Světelný design - kurz 1 Z 1
203VSP3 Vizualizace scénografického projektu 3 ZK 3
201VEH3 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DOD4 Dějiny oděvu 4 ZK 1
203DS4 Dějiny scénografie 4 ZK 2
201DVC2 Divadlo v historii české kultury 2 ZK 2
203KZV4 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 4 ZK 2
203KT4 Kostýmní technologie 4 ZK 1
203KTV4 Kostýmní tvorba 4 ZK 3
203KRM4 Kresba a malba 4 ZK 3
203SRA4 Scénická realizace 4 Z 2
203SET4 Scénická technologie 4 ZK 3
203SCG4 Scénografie 4 ZK 4
203SDN2 Světelný design - kurz 2 Z 1
203VSP4 Vizualizace scénografického projektu 4 ZK 3
201VEH4 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DOD5 Dějiny oděvu 5 Z 1
203DS5 Dějiny scénografie 5 Z 2
203FSC1 Filmová a televizní scénografie 1 ZK 3
203KZV5 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 5 Z 1
203KT5 Kostýmní technologie 5 Z 1
203KTV5 Kostýmní tvorba 5 ZK 3
203KRM5 Kresba a malba 5 ZK 3
203SRA5 Scénická realizace 5 Z 2
203SET5 Scénická technologie 5 Z 3
203SCG5 Scénografie 5 ZK 4
203SDN3 Světelný design - kurz 3 Z 1
203VSP5 Vizualizace scénografického projektu 5 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 27

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DOD6 Dějiny oděvu 6 Z 1
203DS6 Dějiny scénografie 6 ZK 2
203FSC2 Filmová a televizní scénografie 2 ZK 3
203KZV6 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 6 ZK 2
203KT6 Kostýmní technologie 6 ZK 1
203KTV6 Kostýmní tvorba 6 ZK 4
203KRM6 Kresba a malba 6 ZK 3
203SRA6 Scénická realizace 6 Z 2
203SET6 Scénická technologie 6 ZK 3
203SCG6 Scénografie 6 ZK 4
203SDN4 Světelný design - kurz 4 Z 1
203VSP6 Vizualizace scénografického projektu 6 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60