Dějiny scénografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s vybranými historickými texty z teorie výtvarného umění s důrazem na souvislosti s výtvarnými složkami dramatického díla.

Forma studia

Seminář nad vybranými statěmi ze všeobecné teorie výtvarného umění a teorie scénografie, zásadní spolupráce režiséra a scénografa, rozbor jednotlivých inscenací z hlediska probíraných teoretických statí.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1,2,3

Obsah kurzu

Semináře nad jednotlivými teoretickými pracemi, přípravy přečtených pasáží na každý seminář, ústní rozbor a nácvik argumentace, v případě neúčasti na semináři 3 strany textu o rozebíraných tématech.

Doporučená nebo povinná literatura

Diderot Denis: O umění, Odeon 1983

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon 1985

Panofski Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon 1981

Francastel Pierre: Figura a místo, Odeon 1984

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Hilar Karel Hugo: O divadle, Divadelní ústav 2002

Frejka Jiří: Divadlo je vesmír, Divadelní ústav 2004

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), závěrečná zkouška formou ústní.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
10:00–11:30
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–11:30 Vlasta KOUBSKÁ Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů