Dějiny scénografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS4 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s vybranými historickými texty z teorie výtvarného umění s důrazem na souvislosti s výtvarnými složkami dramatického díla.

Forma studia

Seminář nad vybranými statěmi ze všeobecné teorie výtvarného umění a teorie scénografie, zásadní spolupráce režiséra a scénografa, rozbor jednotlivých inscenací z hlediska probíraných teoretických statí.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1,2,3

Obsah kurzu

Semináře nad jednotlivými teoretickými pracemi, přípravy přečtených pasáží na každý seminář, ústní rozbor a nácvik argumentace, v případě neúčasti na semináři 3 strany textu o rozebíraných tématech.

Doporučená nebo povinná literatura

Diderot Denis: O umění, Odeon 1983

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon 1985

Panofski Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon 1981

Francastel Pierre: Figura a místo, Odeon 1984

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Hilar Karel Hugo: O divadle, Divadelní ústav 2002

Frejka Jiří: Divadlo je vesmír, Divadelní ústav 2004

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), závěrečná zkouška formou ústní.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů