Dějiny scénografie 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS6 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Finální příprava teoretické části bakalářské práce, geneze konkrétního představení.

Forma studia

Seminář nad rozborem inscenace z hlediska historického, hledání inspiračních zdrojů, historických paralel, práce s pramenným materiálem, argumentace o způsobech vlastního ztvárnění inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1,2,3,4,5

Obsah kurzu

Semináře nad finálním textem bakalářské práce, vycházejícími ze studia pramenného materiálu z muzeí a archívů (skicy, fotografie, rukopisy, kritiky), přípravy napsaných pasáží na každý seminář, ústní rozbor a nácvik argumentace obhajoby.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané pasáže související s tématem bakalářského úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na seminářích, samostatná tvorba závěrečné teoretické bakalářské práce (cca 20 stran textu).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů