Světelný design - kurz 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SDN3 Z 1 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠTĚPÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání teoretických a praktických znalostí ve výše uvedených systémech osvětlování.

Forma studia

Výklad na přednášce, na workshopu svícení v divadle DISK, předvedení svícení scény v Barrandovském ateliéru a ukázka slavnostního nasvícení architektonických objektů v Praze.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti scénografie divadelního prostoru a konfigurace staveb v architektuře.

Obsah kurzu

Základy osvětlovací techniky se zaměřením pro osvětlovací systémy v divadle, filmu, televizi a architektuře.

Doporučená nebo povinná literatura

ČERNÝ, Jiří. Skripta - Základy architektonického a scénického svícení 1.

ČERNÝ, Jiří. Skripta - Základy architektonického a scénického svícení 2.

KELLR, Max. Light fantastic.

WALTERS, Graham. Stage lighting.

MILLERSON, Gerald. Lighting for video.

STERFLEY, Garry. Architectural lighting design.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě přítomnosti na přednáškách a globální znalosti předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů