Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kostýmní tvorba 203KTV1 ZK 2 6T 203KTV2 ZK 2 6T
Scénografie 203SCG1 ZK 3 6T 203SCG2 ZK 3 6T
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty
Dějiny oděvu 203DOD1 Z 1 1T 203DOD2 ZK 1 1T
Dějiny scénografie 203DS1 Z 1 2T 203DS2 ZK 1 2T
Deskriptivní geometrie 203DGM1 ZK 2 2T 203DGM2 ZK 2 2T
Divadelní prostor 201DIP1 Z 1 2T 201DIP2 Z 1 2T
Divadlo v historii západní kultury 201DVS1 ZK 2 2T 201DVS2 ZK 2 2T
Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 203KZV1 Z 1 2T 203KZV2 ZK 1 2T
Kostýmní technologie 203KT1 Z 1 12DS 203KT2 ZK 1 12DS
Kresba a malba 203KRM1 ZK 3 6T 203KRM2 ZK 3 6T
Scénická propedeutika 203SEP1 Z 2 4T 203SEP2 Z 2 4T
Scénická realizace 203SRA1 Z 1 203SRA2 Z 1
Scénická technologie 203SET1 Z 2 2T 203SET2 ZK 2 2T
Úvodní kurz 1 203UVK1 Z 1 60S
Vizualizace scénografického projektu 203VSP1 ZK 2 2T 203VSP2 ZK 2 2T
Výtvarně-technický kurz 1 203VTK1 Z 1 60S
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 22 22
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 30 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30