Dějiny scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií scénografie na českém území, jejími nejvýznamnějšími etapami a souvislostmi s evropskou scénografií. Obeznámit studenty s metodami, jenž byly využívány při utváření scénického prostoru, a ozřejmit jejich principy.

Forma studia

Přednášky nad ukázkami prací nejvýznamnějších českých scénografů, inspirační zdroje a souvislosti s evropskou scénografií.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), závěrečná zkouška formou testu případně ústní.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost S201
Hallerův sál

(Karlova 26, Praha 1)
KOUBSKÁ V.
08:30–10:00
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08:30–10:00 Vlasta KOUBSKÁ Hallerův sál
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů