Dějiny scénografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DS2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vlasta KOUBSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlasta KOUBSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií scénografie na českém území, jejími nejvýznamnějšími etapami a souvislostmi s evropskou scénografií. Obeznámit studenty s metodami, jenž byly využívány při utváření scénického prostoru, a ozřejmit jejich principy.

Forma studia

Přednášky nad ukázkami prací nejvýznamnějších českých scénografů, inspirační zdroje a souvislosti s evropskou scénografií.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DS1.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), závěrečná zkouška formou testu případně ústní.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů