Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - bakalář-1920-1ročník

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-1S
ZK-1-1S
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305DUC* Daně a účetnictví
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
305DR* Dílna 1. ročníku
Z-2-2DT
Z-2-2DT
4
305EAP* Ekonomické aplikace
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
305FTS* Filmová a televizní scénografie
Z-1-12S
Z-1-14S
2
305FPR* Filmová produkce
Z-2-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
Z-2-2T
ZK-3-2T
12
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
305MEP Mediální právo
ZK-2-8S
2
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
305P* Pitching
Z-2-2SO
Z-2-2SO
4
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3
Z-1-2T
1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce
Z-1-2T
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
ZK-3-2T
Předmět není vypsán
9
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
3
305PXP Praxe pedagogická
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
Z-1-25P
1
305PPVF Problematika pojištění ve filmu
ZK-2-12S
2
305PRDR Producentská dramaturgie
Z-1-2T
1
305BP Příprava teoretické bakalářské práce
Z-2-12S
2
305SAVT* Šíření audiovizuální tvorby
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
305TVS* TV seminář: výroba, vysílání, řízení
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-3-2T
5
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 97
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300SPK2_1920_3K Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
305FIB_1920 Film Industry Bc. KP V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 13)
3
305PCB_1920 Praktická cvičení Bc. V této skupině musíte získat alespoň 23 kreditů
23
305PCB-AJ_1920 Praktická cvičení Bc. - AJ V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
3
305DCJ_1920 Druhý cizí jazyk KP V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
3
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty
305VPB_1920 Volitelné předměty Bc. - pouze pro KP
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
305MOD_1920 Moduly KP 1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 147
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 33
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů