Filmová produkce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FPR3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit studentovy znalosti výroby audiovizuálního díla formou předávání praktických zkušeností pedagoga.

Absolvent předmětu bude schopen vypracovat celkový rozpočet audiovizuálního díla na základě práce na individuálním projektu z Filmové produkce 2.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

●rozpočtování developmentu (literární příprava)

●rozpočtování kompletního vývoje projektu

●režisér a jeho štáb nasazení a honorování

●rozpočtování herců a dalších účinkujících, včetně zvláštních výkonů (např. kaskadéři)

●sestavení a rozpočtování produkčního týmu

●složení a rozpočtování kameramanského týmu včetně kameramana

●rozpočtování technického zázemí - kamery, lampy, osvětlovači, speciální technika, grip

●zvuková stránka a její zabezpečení – štáb, technika, postprodukce a její pracoviště

●výprava – architekt , jeho štáb, rozpočtování staveb

●rekvizitní výprava – rozpočtování dle dekorací a způsobu pořizování výpravných prostředky

●kostýmní výprava – rozpočtování dle postav a způsobu pořízení kostýmů

●speciální efekty – dle dekorací ( sníh, déšť, pyro..)

●masky – rozpočtování dle postav

●rozpočtování nájmu lokací, ateliérů včetně navazující povolení

●doprava osobní, autobusy, ubytování , sociální zabezpečení

●VFX , trikové filmy

●pojištění, právní a finanční poradenství, rozpočtování rezervy

●režijní náklady a výrobní fee

●kalkulační vzorce

●dílčí rozpočty, jejich provázanost

Doporučená nebo povinná literatura

EPSTEIN, Edward Jay. Ekonomika Hollywoodu: skrytá finanční realita v pozadí filmů. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2753-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, zpracování rozpočtu.

Povinná docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů