Pitching 2 - KP

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305P2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

The subject has the nature of a consulting workshop. Based on the knowledge and information obtained in Pitching 1, the students develop their communication and presentation abilities further. The objective of the subject is to develop and practice communication and presentation skills required for success in practice. Students will further develop presentation techniques and both verbal and non-verbal communication in positive and negative situations. The subject is taught by means of students hands-on work based on theory provided by the lecturer. In the hands-on part, students will verify their basic skills when preparing presentations for their own projects. The subject is taught in English.

Subject schedule:

1.Introductory lesson; presentation of the subject, assignment

2.Verbal and non-verbal skills - developing skills

3.Preparing text material (CV, explication, synopsis)

4.Preparation of visual material (poster, graphics)

5.Preparation of visual material (poster, graphics)

6.Preparation of audiovisual material (trailer, teaser)

7.Preparation of audiovisual material (trailer, teaser)

8.Preparation of audiovisual material (trailer, teaser)

9.Language preparation - terminology

10.Pitching practice (with emphasis on positive feedback)

11.Pitching practice (with emphasis on positive feedback)

12.Final pitching in English and feedback from evaluators

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Credit (completed with a public presentation of the project in English).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů