Dílna 1. ročníku 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DR2 zápočet 2 2 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Dílna 1. ročníku 2 je koncipována pokračování úvodu do problematiky výkonné produkce a dotýká se i producentství, neboť se snaží dát studentům možnost se podívat na problematiku vzniku jakéhokoliv audiovizuálního projektu z různých úhlů pohledu.

Méně teoretická část dílny je věnována především konzultacím a nastavení praktických školních cvičení/filmů. Dílna je zaměřena především na zvládnutí základních dovedností v rámci výkonné produkce a adaptace začínajících studentů při výrobě filmů ve Studiu FAMU, se kterým je nastavena pro tento účel užší spolupráce. Výuka je doplněna společnými hodinami s ostatními katedrami, jejímž cílem je usnadnění spolupráce na vznikajícím filmu – etudě. Tyto společné hodiny jsou zachyceny termínově v harmonogramu, který podchycuje základní fáze společných diskuzí při vývoji a realizaci filmu dle jednotlivých fází výroby AVD (od prvotního pitchingu, přes realizační porady, společná projekce výběrky, off-line a hotového díla).

V teoretické rovině jsou studenti v průběhu obou semestrů seznámeni s prostředím vzniku audiovizuálního díla obecně. V jednotlivých hodinách je kromě stavby natáčecího plánu, rozpočtu rozebráno u konkrétních filmů také nastavení základních vztahů ve filmovém štábu, eliminace rizik při natáčení, administrativa při výrobě AVD s důrazem na aktuální praxi ve filmovém a televizním průmyslu.

V letním semestru probíhá příprava a realizace společných filmů. Hodiny jsou dle časových možností oproti zimnímu semestru doplněny účastí profesionálů z oboru, kteří studentům poskytují přehled ze svého úhlu pohledu (lokační, majitel hudební banky, produkční obrazové postprodukce apod.).

Studentům jsou mimo výše popsanou činnost pravidelně zadávány úkoly – prezentace na subjekty, díky kterým je možné financovat AVD a dále informování o aktualitách, které směřují ke všeobecnému producentskému přehledu o prostředí filmového podnikání v ČR i zahraničí, což je doplněno diskuzí.

Doporučená nebo povinná literatura

121/2000 Sb. Autorský zákon

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

PARDO, Alejandro; et al.The audiovisual management handbook: an in-dephth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Madrid: Media Business School, 2002. ISBN 978-84-8877-309-8.

Webové stránky:

https://fondkinematografie.cz

https://www.filmcenter.cz

http://ufd.cz

www.borovan.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě účasti v hodině a aktivitě při tvorbě cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
NOVÁK M.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Marek NOVÁK Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů