Zjednodušený studijní plán Produkce - bakalář-1920-1ročník

Katedra produkce

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Produkce

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305DR1 Dílna 1. ročníku 1 Z 2
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 Z 1
305FPR1 Filmová produkce 1 Z 2
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
305PR1 Právo 1 ZK 3
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Film Industry Bc. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk KP
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
305DUC1 Daně a účetnictví 1 ZK 3
305DR2 Dílna 1. ročníku 2 Z 2
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 Z 1
305FPR2 Filmová produkce 2 Z 2
305KZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
305PR2 Právo 2 ZK 3
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
305TVS1 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Film Industry Bc. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk KP
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
305APR1 Autorské právo 1 Z 1
305DUC2 Daně a účetnictví 2 ZK 3
305FPR3 Filmová produkce 3 ZK 3
305P1 Pitching 1 - KP Z 2
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 Z 1
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
305TVS2 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PR3 Právo 3 ZK 3
305PR4 Právo 4 ZK 3
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Film Industry Bc. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk KP
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APR2 Autorské právo 2 ZK 3
305FPR4 Filmová produkce 4 Z 2
305KZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
305P2 Pitching 2 - KP Z 2
305SAVT1 Šíření audiovizuální tvorby 1 Z 1
305TVS3 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Film Industry Bc. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk KP
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 28
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305EAP1 Ekonomické aplikace 1 ZK 2
305PPVF Problematika pojištění ve filmu ZK 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
305BP Příprava teoretické bakalářské práce Z 2
305SAVT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 12
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PR3 Právo 3 ZK 3
305PR4 Právo 4 ZK 3
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Film Industry Bc. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk KP
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305EAP2 Ekonomické aplikace 2 ZK 2
305FPR5 Filmová produkce 5 ZK 3
305MEP Mediální právo ZK 2
305PRDR Producentská dramaturgie Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 11
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXP Praxe pedagogická Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury 1920_3k
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Film Industry Bc. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc.
výběr ze skupiny Praktická cvičení Bc. - AJ
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk KP
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 37
Celkem kreditů za ročník 60