English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Právo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR1 ZK 3 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Kryštof JANEK, František VYSKOČIL
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Kryštof JANEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cíl: seznámit studenty se základní právní terminologií, systematikou práva a s principy státního uspořádání ČR ( např. včetně soudní soustavy). Znalosti mají soužit jako základ pro porozumění dalších předmětů v oblasti práva v následujících semestrech.

Forma studia:

Přednášky, k některým tématům spíše charakteru seminářů s možnou bezprostřřední interakcí studentů, dílčí samostudium na základě průběžně rozdávaných materiálů k jednotlivým tématům.

Předpoklady a další požadavky:

Účast na semináři, test ohledně základního pojmosloví.

Obsah kurzu:

Jednotlivá probíraná témata mají studenty seznámit se základními principy fungování a prvky českého právního řádu, jakož i jeho provázaností s právem mezinárodním a právem evropským. Předmět se zabývá klasickými právně teoretickými pojmy /právní norma, prameny práva, prvání vztahy, subjektivní práva, subjekty práva, aplikace práva, první odpovědnost atd./, tak aby studenti měli podklady pro navazující studium vybraných pozitivně právních odvětví.

Doporučená nebo povinná literatura:

Základní právně teoretická literatura (např. Gerloch A., Teorie práva, nakl. Aleše Čeňka), přednášky.

Hodnoticí metody a kritéria:

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, hodnocenou dle standardní stupnice.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEK K.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Kryštof JANEK Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2018