Právo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Kryštof JANEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kryštof JANEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl: seznámit studenty se základní právní terminologií, systematikou práva a s principy státního uspořádání ČR ( např. včetně soudní soustavy). Znalosti mají soužit jako základ pro porozumění dalších předmětů v oblasti práva v následujících semestrech.

Forma studia

Přednášky, k některým tématům spíše charakteru seminářů s možnou bezprostřřední interakcí studentů, dílčí samostudium na základě průběžně rozdávaných materiálů k jednotlivým tématům.

Předpoklady a další požadavky

Účast na semináři, test ohledně základního pojmosloví.

Obsah kurzu

Jednotlivá probíraná témata mají studenty seznámit se základními principy fungování a prvky českého právního řádu, jakož i jeho provázaností s právem mezinárodním a právem evropským. Předmět se zabývá klasickými právně teoretickými pojmy /právní norma, prameny práva, prvání vztahy, subjektivní práva, subjekty práva, aplikace práva, první odpovědnost atd./, tak aby studenti měli podklady pro navazující studium vybraných pozitivně právních odvětví.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní právně teoretická literatura (např. Gerloch A., Teorie práva, nakl. Aleše Čeňka), přednášky.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, hodnocenou dle standardní stupnice.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEK K.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
od 2.10.2018
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Kryštof JANEK Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
od 2.10.2018 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů