Právo 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kryštof JANEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní právní terminologií, systematikou práva a s principy státního uspořádání ČR (včetně soudní soustavy).

Po absolvování předmětu budou studenti plně rozumět základním právně teoretickým pojmům, které jim poslouží jako pilíř při studiu práva v navazující právních předmětech.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.Úvod do oboru základy historie a teorie práva

2.Typy právní kultury

3.Právní odvětví

4.Právní systém ČR

5.Ústavní pořádek

6.Legislativní proces

7.Organizace justice

8.Právnické profese.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška ze souboru otázek, které jsou studentovi předány na začátku semestru. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je min. docházka 75%.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
JANEK K.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Kryštof JANEK Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů