Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (B.A.)

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206PTA1 Produkční tvorba I. 1
Z-2-10SS+28P
2
206PTB* Produkční tvorba II.
Z-2-10SS+28P
Z-4-1ST+60P
Z-5-1ST+78P
11
Minimální počet kreditů 13
Povinné předměty
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
206ATR* Autorské právo
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
206BKS* Bakalářský seminář
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
206DAN* Daňová problematika a účetnictví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
206DPR* Dějiny divadla z pohledu produkce
Z-2-2T
Z-2-2T
4
206DSC* Divadelní síť ČR
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
206KDI* Ekonomika divadelního provozu
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
206FRA1 Fundraising I.
Z-1-24S
1
206FRB1 Fundraising II.
Z-1-24S
1
206GPO1 Grantová politika 1
Z-3-2T
3
206GRP1 Grantové praktikum
Z-1-2ST
1
206HRP1 Herecko-režijní propedeutika 1
Z-1-24SS
1
206IFM1 Informatika
ZK-1-2ST
1
206ISU1 Infrastruktura umění
ZK-3-2PT
3
206KSS1 Komunikace na sociálních sítích 1
Z-1-1PT+1ST
1
206KUA* Kultura sociální komunikace I.
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
206MGP* Management projektu
Z-1-24S
Z-3-24S
Z-2-24S
Z-2-24S
8
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1
Z-2-2PT
2
206MKD* Marketing divadla
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
206MPL1 Mediální politika a legislativa 1
Z-2-2T
2
206MDP1 Mediální praktikum
ZK-3-2T
3
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
ZK-3-2T
9
702SAP* Profesní angličtina
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
ZK-3-2ST
9
206PJA1 Projekt I. 1
Z-3-
3
206PJB1 Projekt II. 1
Z-3-
Předmět není vypsán
Z-3-
Předmět není vypsán
3
206PDA* Provozování divadla I.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
206PDB* Provozování divadla II.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
206RKM1 Reklama a komunikace 1
Z-2-2T
2
206RUP1 Řízení uměleckého provozu
ZK-2-2T
2
206SMR* Smluvní praktikum
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
206SHD1 Specifika hudebního divadla 1
ZK-3-2T
3
206SYA1 Sympozia a konference I. 1
Z-1-24S
1
206SYB1 Sympozia a konference II. 1
Z-1-24S
1
206SYC1 Sympozia a konference III. 1
Z-1-24S
1
206TAV* Technologie a výroba
Z-1-2T
Z-1-2T
2
206USE1 Úvodní seminář
Z-1-24S
1
206ZDP* Základy divadelního provozu
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
206ZMG1 Základy managementu a marketingu 1
ZK-1-2ST
1
Minimální počet kreditů 140
Povinně volitelné předměty
206PB4 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
206PB5 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 161
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů