Povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle česky Z 2 letní
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky ZK 2 2T letní
206IZS1 Inspirační zdroje současného umění 1 česky Z 3 2T letní
206SKB1 Kultura sociální komunikace II. 1
 
česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
206SKB2 Kultura sociální komunikace II. 2 česky Z 1 2T letní
703LKD Letní kurz česky Z 1 40CS letní
206EIP1 Mezinárodní perspektivy managementu živého umění anglicky Z 1 12S zimní
204PGR1 Počítačová grafika 1 česky Z 1 4T zimní
206PSZ1 Produkční stáž 1 česky Z 3 45S zimní i letní
206PJC1 Projekt III. 1
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
206PJD1 Projekt IV. 1
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
206PJE1 Projekt V. 1
 
česky Z 1 zimní i letní Předmět není vypsán
204PHK1 Prostor - hmota - komunikace 1 česky Z 1 2PT zimní
204PHK2 Prostor - hmota - komunikace 2 česky St
17:15–18:45
Herecký ateliér
Z 1 2PT letní
206RKM2 Reklama a komunikace 2
 
česky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
206TKD1 Trénink komunikačních dovedností 1 česky viz detail Z 2 K letní
703ZKD Zimní kurz česky Z 1 40CS zimní
107ZTP1 Základy taneční produkce 1 česky Z 1 1T zimní
107ZTP2 Základy taneční produkce 2 česky Čt
12:15–13:45
učebna počítačová
Z 1 1T letní