Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (B.A.) – 3. ročník

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Autorské právo
 
206ATR1 Z 2 2PT Předmět není vypsán 206ATR2 ZK 3 2PT Předmět není vypsán
Bakalářský seminář 206BKS1 Z 2 2ST 206BKS2 Z 2 2ST
Dějiny divadla z pohledu produkce
 
206DPR2 Z 2 2T
Ekonomika divadelního provozu 206KDI1 ZK 3 2ST 206KDI2 ZK 3 2ST
Grantová politika 1
 
206GPO1 Z 3 2T
Infrastruktura umění 206ISU1 ZK 3 2PT
Management projektu
 
206MGP3 Z 2 24S 206MGP4 Z 2 24S
Manažer v informační společnosti 1 305MVS1 Z 2 2PT
Mediální politika a legislativa 1
 
206MPL1 Z 2 2T
Právo
 
305PR4 ZK 3 2T
Profesní angličtina
 
702SAP5 ZK 3 2ST
Provozování divadla II.
 
206PDB1 ZK 3 2T 206PDB2 ZK 3 2T
Reklama a komunikace 1
 
206RKM1 Z 2 2T
Řízení uměleckého provozu
 
206RUP1 ZK 2 2T
Seminář historie a teorie divadla 206SOD1 ZK 2 1PT+1ST 206SOD2 ZK 2 1PT+1ST
Smluvní praktikum 206SMR1 ZK 2 2ST 206SMR2 ZK 2 2ST
Specifika hudebního divadla 1
 
206SHD1 ZK 3 2T
Sympozia a konference III. 1 206SYC1 Z 1 24S
Minimální počet kreditů za semestr 34 20
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 34 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -4 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30