Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (B.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Produkční tvorba II. 206PTB2 Z 4 1ST+60P 206PTB3 Z 5 1ST+78P
Minimální počet kreditů za semestr 4 5
Povinné předměty
Autorské právo
 
206ATR1 Z 2 2PT Předmět není vypsán 206ATR2 ZK 3 2PT Předmět není vypsán
Dějiny divadla z pohledu produkce
 
206DPR1 Z 2 2T
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Komunikace na sociálních sítích 1 206KSS1 Z 1 1PT+1ST
Management projektu
 
206MGP1 Z 1 24S 206MGP2 Z 3 24S
Marketing divadla 206MKD1 Z 2 2ST 206MKD2 ZK 3 2ST
Média a komunikace 206MAK3 ZK 2 12P+12S
Mediální praktikum
 
206MDP1 ZK 3 2T
Právo 305PR1 ZK 3 2T Předmět není vypsán
Profesní angličtina 702SAP3 Z 1 2ST 702SAP4 ZK 2 2ST
Projekt II. 1
 
206PJB1 Z 3 Předmět není vypsán 206PJB1 Z 3 Předmět není vypsán
Provozování divadla I.
 
206PDA1 ZK 3 2T 206PDA2 ZK 3 2T
Sympozia a konference II. 1 206SYB1 Z 1 24S
Technologie a výroba
 
206TAV2 Z 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 18 22
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30