Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Produkční tvorba I. 1 206PTA1 Z 2 10SS+28P
Produkční tvorba II. 206PTB1 Z 2 10SS+28P
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Daňová problematika a účetnictví
 
206DAN1 ZK 2 2T 206DAN2 ZK 2 2T
Divadelní síť ČR
 
206DSC1 Z 1 2T 206DSC2 ZK 2 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Fundraising I.
 
206FRA1 Z 1 24S
Fundraising II.
 
206FRB1 Z 1 24S
Grantové praktikum 206GRP1 Z 1 2ST
Herecko-režijní propedeutika 1 206HRP1 Z 1 24SS
Informatika 206IFM1 ZK 1 2ST
Kultura sociální komunikace I. 206KUA1 Z 1 2ST 206KUA2 Z 1 2ST
Právo 305PR1 ZK 3 2T 305PR2 ZK 3 2T
Profesní angličtina
 
702SAP1 Z 1 2ST 702SAP2 ZK 2 2ST
Projekt I. 1
 
206PJA1 Z 3
Sympozia a konference I. 1 206SYA1 Z 1 24S
Technologie a výroba
 
206TAV1 Z 1 2T
Úvodní seminář
 
206USE1 Z 1 24S
Základy divadelního provozu
 
206ZDP1 ZK 2 2T 206ZDP2 ZK 2 2T
Základy managementu a marketingu 1 206ZMG1 ZK 1 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 16 25
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30