Zjednodušený studijní plán Produkce (B.A.)

Katedra produkce

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Produkce

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DAN1 Daňová problematika a účetnictví 1 ZK 2
206DSC1 Divadelní síť ČR 1 Z 1
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
206FRA1 Fundraising I. Z 1
206KUA1 Kultura sociální komunikace I. 1 Z 1
206PTA1 Produkční tvorba I. 1 Z 2
702SAP1 Profesní angličtina 1 Z 1
206SYA1 Sympozia a konference I. 1 Z 1
206USE1 Úvodní seminář Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
206ZDP1 Základy divadelního provozu 1 ZK 2
206ZMG1 Základy managementu a marketingu 1 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PR1 Právo 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DAN2 Daňová problematika a účetnictví 2 ZK 2
206DSC2 Divadelní síť ČR 2 ZK 2
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
206FRB1 Fundraising II. Z 1
206GRP1 Grantové praktikum Z 1
206HRP1 Herecko-režijní propedeutika 1 Z 1
206IFM1 Informatika ZK 1
206KUA2 Kultura sociální komunikace I. 2 Z 1
305PR2 Právo 2 ZK 3
206PTB1 Produkční tvorba II. 1 Z 2
702SAP2 Profesní angličtina 2 ZK 2
206PJA1 Projekt I. 1 Z 3
206TAV1 Technologie a výroba 1 Z 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
206ZDP2 Základy divadelního provozu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
206MGP1 Management projektu 1 Z 1
206MKD1 Marketing divadla 1 Z 2
206MDP1 Mediální praktikum ZK 3
206PTB2 Produkční tvorba II. 2 Z 4
702SAP3 Profesní angličtina 3 Z 1
206PDA1 Provozování divadla I. 1 ZK 3
206SYB1 Sympozia a konference II. 1 Z 1
206TAV2 Technologie a výroba 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR1 Autorské právo 1 Z 2
305PR1 Právo 1 ZK 3
206PJB1 Projekt II. 1 Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DPR1 Dějiny divadla z pohledu produkce 1 Z 2
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
206KSS1 Komunikace na sociálních sítích 1 Z 1
206MGP2 Management projektu 2 Z 3
206MKD2 Marketing divadla 2 ZK 3
206PTB3 Produkční tvorba II. 3 Z 5
702SAP4 Profesní angličtina 4 ZK 2
206PDA2 Provozování divadla I. 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR2 Autorské právo 2 ZK 3
206PJB1 Projekt II. 1 Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206BKS1 Bakalářský seminář 1 Z 2
206DPR2 Dějiny divadla z pohledu produkce 2 Z 2
206KDI1 Ekonomika divadelního provozu 1 ZK 3
206GPO1 Grantová politika 1 Z 3
206MGP3 Management projektu 3 Z 2
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1 Z 2
206MPL1 Mediální politika a legislativa 1 Z 2
305PR4 Právo 4 ZK 3
702SAP5 Profesní angličtina 5 ZK 3
206PDB1 Provozování divadla II. 1 ZK 3
206RKM1 Reklama a komunikace 1 Z 2
206RUP1 Řízení uměleckého provozu ZK 2
206SMR1 Smluvní praktikum 1 ZK 2
206SYC1 Sympozia a konference III. 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR1 Autorské právo 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206BKS2 Bakalářský seminář 2 Z 2
206KDI2 Ekonomika divadelního provozu 2 ZK 3
206ISU1 Infrastruktura umění ZK 3
206MGP4 Management projektu 4 Z 2
206PDB2 Provozování divadla II. 2 ZK 3
206SMR2 Smluvní praktikum 2 ZK 2
206SHD1 Specifika hudebního divadla 1 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206ATR2 Autorské právo 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60