Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
305KZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-1S
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
305AD Alternativní distribuce
Z-2-2T
2
305AIO* Analýza internetového videoobsahu a jeho publika
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
305AVP* Audiovizuální producentství
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
305DPR Dramaturgie pro producenta
Z-2-12S
2
305EFF Evropské filmové fondy
Z-2-2T
2
305FM* Filmový marketing
Z-2-2T
Z-2-2T
4
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů
Z-1-2T
1
305MVIS* Manažer v informační společnosti
ZK-2-2T
ZK-3-2T
5
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele
ZK-3-2T
3
305MM* Mediální management
Z-2-4PO
ZK-3-4PO
5
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci
ZK-3-2T
3
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
ZK-3-4PO
3
305PXPM Praxe pedagogická MA
Z-5-20P
Z-5-20P
Z-5-20P
Z-5-20P
5
305PDAV Producentská dramaturgie audiovizuálního díla
Z-2-14S
2
305PD* Producentská dílna
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
12
305PHT* Producentství v hrané tvorbě
Z-1-2T
Z-1-2T
2
305PVP2 Producentství v praxi 2
ZK-2-2T
2
305PO Programování a obchod
ZK-3-2T
3
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce
Z-2-14S
2
305PURE Public Relations
Z-1-2T
1
305PDP* Příprava diplomové práce
Z-1-14S
Z-1-12S
2
305MAP* Seminář k magisterskému projektu
Z-1-12S
Z-1-14S
Z-1-12S
Z-1-14S
4
Minimální počet kreditů 71
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
305FIM_1920 Film Industry Mgr. KP V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 13)
2
305PCM_1920 Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů
19
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 25
Volitelné předměty
305VPM_1920 Volitelné předměty Mgr. - pouze pro KP
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
305MOD_1920 Moduly KP 1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů