Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - magisterské studium

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-1S
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
305AIV* Analýza internetového videoobsahu a jeho publika
Z-2-12S
ZK-3-14S
5
305AVPR* Audiovizuální producentství
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
305FIMA* Filmový marketing
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
305MVS* Manažer v informační společnosti
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele
ZK-3-2PT
3
305MM* Mediální management
Z-2-12PS
ZK-3-14PS
5
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci
ZK-3-2PT
3
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
ZK-3-14PS
3
305PAFK Právní a finanční aspekty koprodukce
ZK-2-12PS
2
305PXPMA Praxe pedagogická MA
Z-3-50P
Předmět není vypsán
Z-3-50P
Předmět není vypsán
Z-3-50P
Předmět není vypsán
Z-3-50P
Předmět není vypsán
3
305PHDT* Producentství v hrané a dokumentární tvorbě
Z-1-2ST
Z-2-2ST
3
305PLO Programování, licencování a obchod AVD
ZK-3-2PT
3
305PDPR* Příprava diplomové práce
Z-2-14SS
Z-2-12SS
4
305MGP* Seminář k magisterskému projektu
Z-2-12SS
Z-2-14SS
Z-2-12SS
Z-2-14SS
8
Minimální počet kreditů 57
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
305FIM_1920 Film Industry Mgr. KP V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 13)
2
305PCM_1920 Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů
19
Minimální počet kreditů 25
Volitelné předměty
305VPM_1920 Volitelné předměty Mgr. - pouze pro KP
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
305MOD_1920 Moduly KP 1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 89
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 31
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů