Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PHDT2 Z 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalost producentství zejména z hlediska kreativní a dramaturgické stránky vývoje a výroby audiovizuálního díla, seznámit je s hlavními problémy producentství a způsoby a pravidly jejich řešení, naučit je základům dramaturgické práce a schopnosti optimálně balancovat mezi náklady na dílo a uměleckým výsledkem díla. Cílem je také zdokonalit studenty ve schopnosti vytvořit prezentaci projektu audiovizuálního díla a obhájit před možnými investory.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Téměř polovina hodin bude věnována procvičování konkrétních příkladů.

OSNOVA

1.Režisér, jeho výběr, vztah producenta a režiséra

2.Herci, casting, hlavní štábové profese

3.Příprava natáčení, script break, rozpočet

4.Natáčení, postprodukce

5.Dílna – zpracování report scriptu

6.Dílna – zpracování report scriptu

7.Dílna – Pitching projektu

8.Dílna – Pitching projektu

9.Dílna – prezentace projektu

10.Dílna – prezentace projektu

11.Fundraising – finanční zdroje

12.Marketing

13.Host

14.Zkouška

Doporučená nebo povinná literatura

GRIFFITH, Karol. The Art of Script Editing: A Practical Guide. Creative Essentials, 2016. ISBN 978-1843445074.

TURMAN, Lawrence. So You Want to Be a Producer. Crown, 2005. ISBN 978-1400051663.

RYAN, Maureen. Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing. 2nd edition. Michael Wiese Productions, 2017.

ARONSON, Linda. The 21st-Century Screenplay: A Comprehensive Guide to Writing Tomorrow's Films. Silman-James Press, 2011. ISBN 978-1935247036.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování vlastní prezentace projektu filmu a její obhajoba. Povinná docházka 75 %.

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů