Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PHDT2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalost producentství zejména z hlediska kreativní a dramaturgické stránky vývoje a výroby audiovizuálního díla, seznámit je s hlavními problémy producentství a způsoby a pravidly jejich řešení, naučit je základům dramaturgické práce a schopnosti optimálně balancovat mezi náklady na dílo a uměleckým výsledkem díla. Cílem je také zdokonalit studenty ve schopnosti vytvořit prezentaci projektu audiovizuálního díla a obhájit před možnými investory.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Téměř polovina hodin bude věnována procvičování konkrétních příkladů.

OSNOVA

1.Režisér, jeho výběr, vztah producenta a režiséra

2.Herci, casting, hlavní štábové profese

3.Příprava natáčení, script break, rozpočet

4.Natáčení, postprodukce

5.Dílna – zpracování report scriptu

6.Dílna – zpracování report scriptu

7.Dílna – Pitching projektu

8.Dílna – Pitching projektu

9.Dílna – prezentace projektu

10.Dílna – prezentace projektu

11.Fundraising – finanční zdroje

12.Marketing

13.Host

14.Zkouška

Doporučená nebo povinná literatura

GRIFFITH, Karol. The Art of Script Editing: A Practical Guide. Creative Essentials, 2016. ISBN 978-1843445074.

TURMAN, Lawrence. So You Want to Be a Producer. Crown, 2005. ISBN 978-1400051663.

RYAN, Maureen. Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing. 2nd edition. Michael Wiese Productions, 2017.

ARONSON, Linda. The 21st-Century Screenplay: A Comprehensive Guide to Writing Tomorrow's Films. Silman-James Press, 2011. ISBN 978-1935247036.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování vlastní prezentace projektu filmu a její obhajoba. Povinná docházka 75 %.

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů