Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - magisterské studium – 2. ročník

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Audiovizuální producentství 305AVPR1 Z 2 2PT 305AVPR2 ZK 3 2PT
Evropské filmové fondy
 
305EUF Z 1 14PS
Festivalové strategie 305FST Z 2 2ST
Historie a současnost televizních žánrů 305HSZ Z 1 2PT
Mediální management 305MM2 ZK 3 14PS
Podnikání v komerčních médiích
 
305PVKM ZK 3 14PS
Právní a finanční aspekty koprodukce 305PFA Z 1 12PS
Praxe pedagogická MA 305PXPMA Z 3 50P Zapsat 305PXPMA Z 3 50P Zapsat
Producentská dílna 305PD3 Z 3 3DT 305PD4 Z 3 3DT
Producentství v praxi 305PX1 Z 2 2ST 305PX2 ZK 3 2ST
Programování, licencování a obchod AVD 305PLO ZK 3 2PT
Příprava diplomové práce 305PDPR2 Z 2 12SS
Seminář k magisterskému projektu 305MGP3 Z 2 12SS 305MGP4 Z 2 14SS
Spolupráce s distributorem audiovizuálního díla
 
305SD Z 2 14PS
Vývoj televizních formátů
 
305VTF Z 2 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 21 19
Povinně volitelné předměty
Film Industry Mgr. KP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 13)
Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 19 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30