Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - magisterské studium – 1. ročník

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3
 
305KZK3 ZK 1 1S
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Alternativní distribuce
 
305AD Z 2 2PT
Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 305AIV1 Z 2 12S 305AIV2 ZK 3 14S
Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce 305ATAV Z 2 12SS
Filmový marketing 305FIMA1 Z 2 2ST 305FIMA2 ZK 3 2ST
Manažer v informační společnosti 305MVS1 Z 2 2PT 305MVS2 ZK 3 2PT
Marketing - orientace na spotřebitele 305MONS ZK 3 2PT
Mediální management
 
305MM1 Z 2 12PS
Obchodní vztahy ve filmové distribuci 305OVFD ZK 3 2PT
Praxe pedagogická MA 305PXPMA Z 3 50P Zapsat 305PXPMA Z 3 50P Zapsat
Producentská dílna 305PD1 Z 3 3DT 305PD2 Z 3 3DT
Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 305PHDT1 Z 1 2ST 305PHDT2 Z 2 2ST
Příprava diplomové práce
 
305PDPR1 Z 2 14SS
Public Relations 305PURE Z 1 2PT
Seminář k magisterskému projektu 305MGP1 Z 2 12SS 305MGP2 Z 2 14SS
Vývoj a distribuce krátkého filmu
 
305VD Z 2 14PS
Minimální počet kreditů za semestr 21 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2T 702FAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Film Industry Mgr. KP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 13)
Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 19 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30