Zjednodušený studijní plán Produkce - magisterské studium

Katedra produkce

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Produkce

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305AIV1 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 1 Z 2
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
305FIMA1 Filmový marketing 1 Z 2
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1 Z 2
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele ZK 3
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci ZK 3
305PHDT1 Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 1 Z 1
305MGP1 Seminář k magisterskému projektu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 18
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXPMA Praxe pedagogická MA Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Film Industry Mgr. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Mg.
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305AIV2 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2 ZK 3
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
305FIMA2 Filmový marketing 2 ZK 3
305KZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
305MVS2 Manažer v informační společnosti 2 ZK 3
305MM1 Mediální management 1 Z 2
305PHDT2 Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 2 Z 2
305PDPR1 Příprava diplomové práce 1 - teze Z 2
305MGP2 Seminář k magisterskému projektu 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXPMA Praxe pedagogická MA Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Film Industry Mgr. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Mg.
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305AVPR1 Audiovizuální producentství 1 Z 2
305MM2 Mediální management 2 ZK 3
305PAFK Právní a finanční aspekty koprodukce ZK 2
305PLO Programování, licencování a obchod AVD ZK 3
305PDPR2 Příprava diplomové práce 2 Z 2
305MGP3 Seminář k magisterskému projektu 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 14
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXPMA Praxe pedagogická MA Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Film Industry Mgr. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Mg.
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305AVPR2 Audiovizuální producentství 2 ZK 3
305PVKM Podnikání v komerčních médiích ZK 3
305MGP4 Seminář k magisterskému projektu 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 8
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
305PXPMA Praxe pedagogická MA Z 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Film Industry Mgr. KP
výběr ze skupiny Praktická cvičení Mg.
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 38
Celkem kreditů za ročník 60