Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (M.A.)

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203SCM* Scénografie
ZK-10-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
40
Minimální počet kreditů 40
Povinné předměty
203DSF* Dějiny scénografie
Z-6-3T
Z-6-3T
Z-6-3T
Z-6-3T
24
203DSM1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203KML* Kresba a malba
Z-3-4T
ZK-3-4T
ZK-3-4T
9
203RAP* Realizační praxe
Z-3-60S
Z-3-60S
Z-3-60S
Z-4-60S
13
203VSM* Vizualizace scénografického projektu
ZK-3-3T
ZK-3-3T
6
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
Z-2-3T
2
Minimální počet kreditů 55
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
203SCM3 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 101
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů