Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie 203SCM3 ZK 10 8T 203SCM4 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Dějiny scénografie
 
203DSF3 Z 6 3T 203DSF4 Z 6 3T
Diplomní seminář 1 203DSM1 Z 1 1T
Kresba a malba 203KML3 ZK 3 4T
Realizační praxe
 
203RAP3 Z 3 60S 203RAP4 Z 4 60S
Minimální počet kreditů za semestr 12 11
Počet předepsaných kreditů celkem 22 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30