Zjednodušený studijní plán Scénografie (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
203DSF1 Dějiny scénografie 1 Z 6
203KML1 Kresba a malba 1 Z 3
203RAP1 Realizační praxe 1 Z 3
203SCM1 Scénografie 1 ZK 10
203VSM1 Vizualizace scénografického projektu 1 ZK 3
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
203DSF2 Dějiny scénografie 2 Z 6
203KML2 Kresba a malba 2 ZK 3
203RAP2 Realizační praxe 2 Z 3
203SCM2 Scénografie 2 ZK 10
203VSM2 Vizualizace scénografického projektu 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 28

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSF3 Dějiny scénografie 3 Z 6
203KML3 Kresba a malba 3 ZK 3
203RAP3 Realizační praxe 3 Z 3
203SCM3 Scénografie 3 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 22

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSF4 Dějiny scénografie 4 Z 6
203DSM1 Diplomní seminář 1 Z 1
203RAP4 Realizační praxe 4 Z 4
203SCM4 Scénografie 4 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 21

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 17
Celkem kreditů za ročník 60