Realizační praxe 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203RAP3 zápočet 3 60 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 30 až 45 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vést realizační práce na kostýmních objektech a maskách podle vlastních výtvarných návrhů a maket. Příprava inscenací pro Disk, Operní studio HAMU a potažmo profesionální divadla, film a TV. Získávání praktických zkušeností s realizací scénografického díla.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály se váží k jednotlivým titulům inscenací, projektů a technologií.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě předložené zprávy a dokumentace realizované scénografie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů