Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scénografie 203SCM1 ZK 10 8T 203SCM2 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Dějiny scénografie
 
203DSF1 Z 6 3T 203DSF2 Z 6 3T
Kresba a malba 203KML1 Z 3 4T 203KML2 ZK 3 4T
Realizační praxe
 
203RAP1 Z 3 60S 203RAP2 Z 3 60S
Vizualizace scénografického projektu 203VSM1 ZK 3 3T 203VSM2 ZK 3 3T
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 201VTZ1 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 17 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 30 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30