Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Bc) od 2016/17

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
186HTP* Hudební teorie - specializovaná problematika
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
18
186HTS* Hudební teorie - systematika
Z-7-2T
ZK-7-2T
Z-6-2T
ZK-6-2T
Z-10-2T
Z-12-2T
48
186SHT* Seminář hudební teorie
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
Minimální počet kreditů 78
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
186AHT* Analýza hudebně teoretického textu
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
Z-2-1T
12
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108CH* Česká hudba 1918-1989
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
186DSS* Dějiny skladebných stylů a druhů
Z-1-2PT
ZK-1-2PT
2
186ETM* Etnomuzikologie
Z-1-1PT+1ST
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
3
108HPI* Historicky poučená interpretace
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108HES* Hudební estetika
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
108HK* Hudební kritika
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
1
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
8
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
ZK-2-2PT
2
186ZST* Základy skladebné techniky
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
6
Minimální počet kreditů 90
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
186HT4B Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů