Hudební teorie - systematika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS3 Z 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Forma studia

Kontaktní výuka. přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice, kritické srovnávání textů s aplikací analýzy vybraných příkladů hudební struktury

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

absolvování předmětu Hudební teorie - systematika 2

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 3

Analýza hudebně teoretického textu 3

Dějiny skladebých stylů a druhů 1

Seminář hudební teorie 3

Teorie skladby 3

Studium skladeb 3

Základy skladebné techniky 3

Dějiny hudby 3

Historicky poučená interpretace 1

Etnomuzikologie 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 3 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Obsah kurzu

Polyfonie

Úvod do hudební analýzy

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Bokůvková, Vlasta: K harmonickým rozborům skladeb v hodinách harmonie na konzervatoři. In: Sborník referátů z HT semináře „K metodě a praxi výuky hudebně teoretických disciplin“. SČSKU, Praha 198O.

Ganter, Claus: Kontrapunkt für Musiker. Verlag E. Katrzbichler, München - Salzburg 1994.

Hudební formy v analytickém pohledu. Sborník referátů z HT semináře SČSKU, konaného ve dnech 2O.-21. 4. 1978 v Praze.

Hudební věda 1988, č. I.-III. (kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka k problematice hudební analýzy).

Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I. Vokální polyfonie. SNKLHU, Praha 1958, II. Instrumentální polyfonie. SHV Praha 1965.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Smetanův kvartet Z mého života, tektonický rozbor. Živá hudba 1968, SPN, Praha 1968.

Janeček, Karel: Smetanův básnivý experiment. Pokus o aktivizovaný rozbor taneční věty Smetanova Druhého kvartetu. Živá hudba V, SPN, Praha 1973.

Jeppesen, Knud: Kontrapunkt. Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1956.

Jiránek, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. SPN, Praha 1991.

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. Supraphon, Praha 1975.

Ludvová, Jitka: The aplication af Analytical Methods of Information Theory to Tonal Music. De Musica disputationes Pragenses II., Academia, Praha 1974.

Risinger, Karel: Variace v Ariettě z op. 111 L. van Beethovena. In: Sborník referátů z HT semináře „Hudební formy v analytickém pohledu“. SČSKU, Praha 1978.

Risinger, Karel: Nauka o kontrapunktu XX. století.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století. Živá hudba 1976.

Taneev, Sergej: Die Lehre vom Kanon. Übersetzt von Andreas Wehrmeyer. Verlag E. Kuhn, Berlin 1994.

Tichý, Vladimír: Místo nauky o kontrapunktu v soustavě hudebně teoretických disciplin. In: K aktuálním otázkám hudební teorie. Hudebně teoretické texty k diskusi o stavu a perspektivách oboru a jeho výuky. AMU, Praha 2000. S. 93-102.

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany. Hudební věda 1996/1, str. 4O-5O.

Tichý, Vladimír: Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a zpracování a prezentace seminární práce k zadanému tématu přednášky

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování a prezentace semestrální práce

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
PUDLÁK M.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–18:30 Miroslav PUDLÁK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů