Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
186HAS1 Hudba a slovo česky Út
17:00–18:30
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS2 Hudba a slovo
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
186HAS3 Hudba a slovo česky Út
13:00–14:30
Studovna v knihovně HAMU
Z 1 2T
186HAS4 Hudba a slovo
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS6 Hudba a slovo
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
703PKH Přípravný kurz česky Z 1 32CS
102SA1 Sluchová analýza 1 česky Z 1 1T
102SA2 Sluchová analýza 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:15–18:45
Z 1 2T
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán