Analýza hudebně teoretického textu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT5 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 3. ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století. Paralelní studium prací klasiků hudební teorie.

Semestrální písemná práce má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu posluchačů k látce.

Výsledky učení

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 4. Studium literatury středního rozsahu a předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy o hudbě 20. století. Postupný přechod k rozsáhlejším spisům teoretického zaměření. Od semestrální práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 4. Další požadavky nejsou.

Literatura

Černý, Miroslav K.: Hudba antických kultur.- Olomouc, Vydavatelství UP, 1995

Doubravová, Jarmila: Houslový koncert Albana Berga z interpersonálního hlediska.-

Hudební věda 1972, č. 2.

Doubravová, Jarmila: Čas struktury a struktura času. Hudební věda 1976, s. 128 nn.

Fellerer, Karl Gustav: Das Problem neue Musik. - Krefeld 1967

Forte, Allen-Gilbert, Steven E.: Introduction to Schenkerian Analysis. - New York,

London, W.W.Norton & Comp. 1982

Forte, Allen: The Atonal Music of Anton Webern. - New Haven, London, Yale

University Press 1998

Herzog, Eduard: Úplný rejstřík dvanáctitónových všeintervalových řad. - in: Nové

cesty hudby (sborník), Praha, SHV 1964.

Jelinek, Hans: Uvedení do dodekafonické skladby (přeložil Eduard Herzog). Praha-

Bratislava, Supraphon 1967.

Jiránek, Jaroslav: Tajemství hudebního významu.- Praha, Academia, 1979

Kaduch, Miroslav: Ortografie hudby 20. století. Ostrava, Městské kulturní

středisko1982, 2 1990

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. Ostrava, Městské

kulturní středisko 1989

Kurth, Ernst: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan. - Bern 1920,

31923, reprint 1. vyd. 1968

Lébl, Vladimír: Elektronická hudba. - Praha, SHV 1966

Lébl, Vladimír: Houslový koncert Albana Berga. Hudební věda 1972, č. 1.

Lébl, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. - Hudební věda VII. 1969, č.3,

s.260-280

Lébl, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda 1971, č. 1.

Lébl, Vladimír: Tvorba Jana Klusáka z let 1959-1962. - in Hudební věda 1986, č.2,

s.112-143

Linka, Arne: Konsonance a disonance dnes. In: Sborník referátů z HT seminářů,

pořádaných SČSKU v letech 1984-85.

Loudová, Ivana: Moderní notace a její interpretace.- Praha, HAMU 1998

Pudlák, Miroslav: Intuitivní hudba Giacinta Scelsiho.- Hudební věda XXIX, 1992, č.3.

s. 223-239

Pudlák, Miroslav: Zbyněk Vostřák. Idea a tvar v hudbě. - Praha, H+H 1998

Seifert, Uwe: Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. - Bonn, Verlag

für systematische Musikwissenschaft 1993

Schenker, Heinrich: Beethovens Neunte Sinfonie. - Wien 1912, reprint 1969

Schenker, Heinrich: Das Meisterwerk in der Musik (soubor analýz). - Wien 1925-30,

reprint 1974, částečně angl. překl.

Schönberg, Arnold: Style and Idea. - 1.vyt New York 1950, 2. rozšířené vyd. London

1975, něm. překlad: Stil und Gedanke. - Leipzig 1976, 21989

Spurný, Lubomír: Heinrich Schenker. Dávný neznámý. - Olomouc,Univerzita

Palackého 2000

Sychra, Antonín-Sedláček, Karel: Hudba a slovo z experimentálního hlediska. Praha

1962

Syrový, Václav: Hudební akustika. - Praha, AMU 2004

Špelda, Antonín: Hudební akustika. - Praha, SPN

Volek, Jaroslav: K problematice základů hudební tektoniky. Hudební věda 1987, č.3,

s.195-206

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování symestrální práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů