Analýza hudebně teoretického textu 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT6 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 3. ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na nové tónové a kompozičně technické systémy a na nový hudební a zvukový materiál (mikrointervaly, zvuky nehudební povahy). Paralelní studium prací klasiků hudební teorie.

Semestrální písemná práce má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu posluchačů k látce. Dokončování textu bakalářské diplomní práce.

Výsledky učení

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 5. Studium literatury středního rozsahu a předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy o hudbě 20. století, jmenovitě texty o tónových a kompozičně technických systémech a nových prvcích hudební řeči (mikrointervaly, zvuky nehudební povahy). Postupný přechod k rozsáhlejším spisům teoretického zaměření. Od ročníkové práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky. Pokračování studia prací klasiků hudební teorie.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 5. Další požadavky nejsou.

Literatura

Dahlaus, Carl: Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität. -

Kassel 1968

Dahlhaus, Carl: Ästhetische Probleme der elektronischen Musik. - in: Experimentelle

Musik, ed. F. Winckel, Berlin 1971, s. 81 nn

Dahlhaus, Carl, (ed): Einführung in die systematische Musikwissenschaft. - Cologne

1971

Dahlhaus, Carl: Musiktheorie. - in: Einführung in die systematische

Musikwissenschaft, ed. C.Dahlhaus, Cologne 1971, s. 93-132

Dahlhaus, Carl: Schoenberg and Schenker. - in: Proceedings of the Royal Musical

Association C, 1973/74, s. 209 nn.

Dempster, Douglas-Brown, Matthew: Evaluating Musical Analyses and Theories:

Five Perspectives. - In: Journal of Music Theory 34, 1990, No 2, s. 247-279

Dunsby, Jonathan: Models of Musical Analysis: Early Twentieth-Century Music.-

Oxford, Alden Press 1993

Faltin, Peter: Semiotische Dimensionen des Instrumentalen und Vokalen im Wandel

der Symphonie. Archiv für Musikwissenschaft (AfMw) 32, 1975, s. 26-38

Filip, Miroslav: K problémom hudby a slova z experimentálného hľadiska. - Hudební

věda I, 1964, č.3, s.462-475

Georgiades, Thrasybulos: Der griechische Rhythmus: Musik, Reigen, Vers und

Sprache. - Hamburg 1949 (habilitační spis)

Georgiades, Thrasybulos: Zur Musiksprache der Wiener Klassiker. - Mozart-Jahrbuch

des Zentralinstituts für Mozartforschung 1951, s. 50 nn.

Hauer, Josef Matthias: Vom Melos zur Pauke. Eine Einführung in die Zwölftonmusik. -

Wien 1925, 21967

Kofroň, Petr: Třináct analýz. - Praha, H+H 1993

Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné teorie západoevropské hudby. Praha, SHV

1962.

Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné směry v hudbě. - Praha, SHV 1965

Kohoutek, Ctirad: Projektová hudební kompozice. - Praha SPN 1969

Kohoutek, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. - Praha, Panton 1976

Kohoutek, Ctirad: Hudební kompozice. Praha, Ed. Supraphon 1989.

Lissa, Zofia: Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik. - Acta musicologica XVII,

1935, s.15 nn

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. K muzikologické aplikaci

teorie informace a teorie množin - Praha, Editio Supraphon 1975

Marsden, Alan - Pople, Anthony (Ed.): Computer Representations and Models in

Music. - London, Academic Press 1992

Martináková, Zuzana: Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia. - Bratislava, VŠMU

2000

Neue Wege der musikalischen Analyse. Berlin, Merseburger Verlag 1967.

Rahn, John: Basic Atonal Theory. - New York, Schirmer 1980

Reti, Rudolf: Tonality, Atonality, Pantonality. - London 1958

Rut, Josef Dvanáctitónová tonální teorie. - Praha, Panton 1969

Rut, Josef: Relativistická teorie hudebního pohybu. - Praha 1990

Šťastný, Jaroslav: Josef Berg a jeho snění. - Brno, JAMU 2002

Webern, Anton: Der Weg zur neuen Musik. Ed. Willi Reich. Wien 1960,

angl.překl.1963

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování ročníkové práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů