Analýza hudebně teoretického textu 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT6 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 5. Studium literatury středního rozsahu a předmětné složitosti s konkrétním zaměřením na spisy o hudbě 20. století, jmenovitě texty o tónových a kompozičně technických systémech a nových prvcích hudební řeči (mikrointervaly, zvuky nehudební povahy). Postupný přechod k rozsáhlejším spisům teoretického zaměření. Od ročníkové práce se vyžaduje výraznější podíl samostatného řešení a kritického hodnocení dotyčné problematiky. Pokračování studia prací klasiků hudební teorie.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 5. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 3. ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti se zaměřením na hudbu 20. století, konkrétně na nové tónové a kompozičně technické systémy a na nový hudební a zvukový materiál (mikrointervaly, zvuky nehudební povahy). Paralelní studium prací klasiků hudební teorie.

Semestrální písemná práce má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu posluchačů k látce. Dokončování textu bakalářské diplomní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Dahlaus, Carl: Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität. -

Kassel 1968

Dahlhaus, Carl: Ästhetische Probleme der elektronischen Musik. - in: Experimentelle

Musik, ed. F. Winckel, Berlin 1971, s. 81 nn

Dahlhaus, Carl, (ed): Einführung in die systematische Musikwissenschaft. - Cologne

1971

Dahlhaus, Carl: Musiktheorie. - in: Einführung in die systematische

Musikwissenschaft, ed. C.Dahlhaus, Cologne 1971, s. 93-132

Dahlhaus, Carl: Schoenberg and Schenker. - in: Proceedings of the Royal Musical

Association C, 1973/74, s. 209 nn.

Dempster, Douglas-Brown, Matthew: Evaluating Musical Analyses and Theories:

Five Perspectives. - In: Journal of Music Theory 34, 1990, No 2, s. 247-279

Dunsby, Jonathan: Models of Musical Analysis: Early Twentieth-Century Music.-

Oxford, Alden Press 1993

Faltin, Peter: Semiotische Dimensionen des Instrumentalen und Vokalen im Wandel

der Symphonie. Archiv für Musikwissenschaft (AfMw) 32, 1975, s. 26-38

Filip, Miroslav: K problémom hudby a slova z experimentálného hľadiska. - Hudební

věda I, 1964, č.3, s.462-475

Georgiades, Thrasybulos: Der griechische Rhythmus: Musik, Reigen, Vers und

Sprache. - Hamburg 1949 (habilitační spis)

Georgiades, Thrasybulos: Zur Musiksprache der Wiener Klassiker. - Mozart-Jahrbuch

des Zentralinstituts für Mozartforschung 1951, s. 50 nn.

Hauer, Josef Matthias: Vom Melos zur Pauke. Eine Einführung in die Zwölftonmusik. -

Wien 1925, 21967

Kofroň, Petr: Třináct analýz. - Praha, H+H 1993

Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné teorie západoevropské hudby. Praha, SHV

1962.

Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné směry v hudbě. - Praha, SHV 1965

Kohoutek, Ctirad: Projektová hudební kompozice. - Praha SPN 1969

Kohoutek, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. - Praha, Panton 1976

Kohoutek, Ctirad: Hudební kompozice. Praha, Ed. Supraphon 1989.

Lissa, Zofia: Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik. - Acta musicologica XVII,

1935, s.15 nn

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. K muzikologické aplikaci

teorie informace a teorie množin - Praha, Editio Supraphon 1975

Marsden, Alan - Pople, Anthony (Ed.): Computer Representations and Models in

Music. - London, Academic Press 1992

Martináková, Zuzana: Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia. - Bratislava, VŠMU

2000

Neue Wege der musikalischen Analyse. Berlin, Merseburger Verlag 1967.

Rahn, John: Basic Atonal Theory. - New York, Schirmer 1980

Reti, Rudolf: Tonality, Atonality, Pantonality. - London 1958

Rut, Josef Dvanáctitónová tonální teorie. - Praha, Panton 1969

Rut, Josef: Relativistická teorie hudebního pohybu. - Praha 1990

Šťastný, Jaroslav: Josef Berg a jeho snění. - Brno, JAMU 2002

Webern, Anton: Der Weg zur neuen Musik. Ed. Willi Reich. Wien 1960,

angl.překl.1963

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi. Vypracování ročníkové práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů