Základy skladebné techniky 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZST5 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení s cílem prohlubování, zdokonalování a rozvoje praktických kompozičních dovedností při práci s hudebním materiálem

Forma studia

Studenti jsou postupně seznamování se základy kompozičních technik v návaznosti na probrané problémy v předmětu Základy skladebných technik 3 a 4 (108ZST3 a 108ZST4). Pro každý přednesený a osvětlený problém zadá pedagog studentům vytvoření drobných cvičení ? etud. Postupně se bude rozvíjet praktické procvičování konkrétních zadání: organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur a posléze vlastních drobných skladbiček, řešících jednotlivé probrané problémy.

Předpoklady a další požadavky

Písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga a kvalitně zpracovaných semestrálních prací.

Obsah kurzu

Cvičení v kompozičních technikách pro neskladatele. Obecná tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení, organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení, horizontální a vertikální tónová organizace, cvičení v novodobé modalitě, metrorytmická cvičení, vytváření tektonických struktur podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz studijní materiály u předmětu Základy skladebné techniky 1 (108ZST1) a Základy skladebné techniky 2 (108ZST2).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na výsledcích vypracovaných etud zadávaných pedagogem.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů