Analýza hudebně teoretického textu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT2 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 1. ročníku bakalářského stupně. Návaznostna přednášku „Hudební teorie, dějiny a systematika“. Ukončeno zápočtem na konci semestru na základě ročníkové písemné práce. Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 1. Druhý semestr studia je zaměřen na čtení a analýzu hudebně teoretických prací drobnějšího rozsahu, především statí a krátkých studií zaměřených na řešení jednoho dílčího problému. Druhý tematický okruh: vlastní hudebně teoretické texty (seminární, ročníková práce).

Výsledky učení

Bezprostřední návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 1. Posluchači se aktivně seznámí s dalším souborem muzikologické literatury, která má postupně pokrýt všechny hlavní obory systematické i historické muzikologie.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 1. Další požadavky pro zapsání tohoto předmětu nejsou.

Literatura

Burde, Wolfgang: Igor Stravinskys Annäherung an die Reihentechnik.- Mitteilungen

der Paul Sacher Stiftung, No.4, April 1994, s.18- 21

Burlas, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť. - Bratislava, Tatran 1978

Dušek, Bohumil: Několik úvah nad českými harmonickými systémy. - Hudební věda I,

1964, č.3, s. 450-461

Franěk, Marek: Rozlišování změny tempa. Přehled současných hudebně

psychologických poznatků. - Hudební věda XXXV, 1998, č.2, s. 175-186

Hába, Alois: Souměrnost evropského tónového systému. - Rytmus IX, 1943/44, s. 80-

  1. (Přetištěno ve sborníku „Hudba národů“, Praha 1947)

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba. - Olomouc, Index 1936, reprint in: Vladimír

Helfert. Vybrané studie I, Praha, Rditio Supraphon 1970, s.163-312

Hutter, Josef: Hudební myšlení. Od pravýkřiku k vícehlasu. - Praha, V.Tomsa 1943

Cholopov, Jurij N.: Über Weberns Begriffssystem der Formenlehre. - Mitteilungen der

Paul Sacher Stiftung, No.5, Januar 1992, s.27-30

Janeček, Karel: Tvorba a tvůrci. Úvahy, eseje, studie. - Praha, Panton 1968

Lébl, Vladimír: Májová symfonie Vítězslava Nováka. Hudební rozhledy 1955, s. 390-

96

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality.

Praha 1957 (Knižnice Hudebních rozhledů)

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. - Praha 1958

Risinger, Karel: O povaze hudební teorie (její předmět, vztah k ostatním vědám a k

hudbě). Hudební věda 1961, č. 1.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Praha, SHV 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě.-Praha,

Panton 1969

Risinger, Karel: Intervalový mikrokosmos. - Praha 1971

Risinger, Karel: Nauka o harmonii 20. století. - Praha, Editio Supraphon 1978

Risinger, Karel: Nauka o kontrapunktu 20. století. - Praha, Panton 1984

Risinger, Karel: Nauka o hudební tektonice 20. století. 2 díly. - Praha HAMU, 1998

Rogers, Lynne: Varied Repetition and Stravinsky´s Compositional Process.-

Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, No. 4, April 1994, s. 22-26

Sychra, Antonín: O novou estetiku hudebních forem. Hudební rozhledy I, 1948/49, s.

17-18

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany.-

Hudební věda XXXIII, 1996, č.1, s. 40-50

Zenkl, Luděk: Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století. Praha,

SPN 1971.

Zich, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha, Supraphon 1975, 2Editio

Supraphon 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování ročníkové práce. Zápočet

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů