Analýza hudebně teoretického textu 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT4 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 3. Studují se texty středního rozsahu a předmětné složitosti. Zaměření na literaturu o hudbě 19. století. Paralelní studium prací klasiků hudební teorie. Příprava tématu a osnovy bakalářské diplomní práce.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 3. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 2. ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Ukončeno zápočtem na konci semestru na základě ročníkové písemné práce.

Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 3. Posluchači studují

hudebně teoretické texty středního rozsahu a předmětné složitosti. Konkrétní zaměření na hudbu 19. století. Současně se pokračuje ve studiu základních spisů klasiků hudební teorie. Příprava tématu a osnovy bakalářské diplomní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Eggebrecht, Hans Heinrich: Zur Methode der musikalischen Analyse. - in: Festschrift

Erich Doflein, Mainz 1971, s. 67 nn.

Fellerer, Karl Gustav: Die Monodie. - Das Musikwerk XXXI, 1968

Flolos, Constantin - Marx, Hans Joachim - Petersen, Peter - Dömling, Wolfgang -

Kreutzinger, Anette (Ed.): Theorie der Musik. Analyse und Deutung. - Laaber, Laaber

Verlag 1995

Helmholtz, Hermann von: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische

Grundlage für die Theorie der Musik. - Braunschweig 1863, 61913; angl.

překl.A.J.Ellis 1875, reprint 1954

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. - Praha, SHV 1960, 2Praha,

Supraphon 1972.

Hradecký, Emil: Paul Hindemith, svár teorie s praxí. - Praha, Supraphon 1974.

Ištvan, Miloslav: Montáž izolovaných prvků v hudbě. Praha, Panton 1973.

Ištvan, Miloslav: Jednohlas v soudobé hudbě. Brno, JAMU 1989.

Janeček, Karel: Tektonika. Praha, Supraphon 1968.

1973.

Kapr, Jan: Konstanty. - Praha, Panton 1967

Kaufmann, Harald: Spurlinien. Analytische Aufsätze über Sprache und Musik.- Wien

1969

Ludvová, Jitka: Česká hudební teorie 1750-1850. - Praha, Academia 1985

Motte, Diether de la: Musikalische Analyse. Bärenreiter, Kassel-Basel

Mühe, Hansgeorg: Musikanalyse. Leipzig 1978.

Nové cesty hudby [I]. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých

pohledech na hudbu. - Praha, SHV 1964

Nové cesty hudby [II]. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých

pohledech na hudbu. - Praha-Bratislava, Editio Supraphon 1970

Piňos, Alois: Tónové skupiny. - Praha, Editio Supraphon 1971

Podešva, Jaromír: Současná hudba na Západě. - Praha, Panton 1963

Poledňák, Ivan: Invence Jana Klusáka.- Hudební věda XXXII, 1995, č.3, s. 257-278

Sádecký, Zdeněk: Lyrismus v tvorbě Josefa Suka. Praha 1966

Smolka, Jaroslav: Bitonalita. Živá hudba VII, 1980

Smolka, Jaroslav: Karel Janeček, český skladatel a teoretik

Steinmetz, Karel: Prostředky časové artikulace hudby.- Hudební věda XXV, 1988,

č.2, s.150-172

Steinmetz, Karel: Janáčkův názor o sčasování (rytmu). - Hudební věda XXXIV, 1997,

č.1, s.100-115

Stumpf, Carl: Geschichte des Konsonanzbegriffes. München 1901

1918, reprint 1973

Sychra, Antonín: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby. Praha 1959

Syrový, Václav: Hudební signál a jeho analýza. Živá hudba VIII, Praha 1983.

Syrový, Václav: Hudební signál a jeho syntéza. Živá hudba IX, Praha 1986.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, Praha SPN1983.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. Praha, HAMU 1992

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. Praha, HAMU 1996.

Volek, Jaroslav: Modalita a její formy z hlediska hudební teorie. Praha, SČSKU 1980.

Zich, Otakar: České lidové tance s proměnlivým taktem. Praha 1917

Zich, Otakar: Symfonické básně Smetanovy. Praha 1924, 21949

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování ročníkové písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
BEZDĚK J.
13:40–14:25
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–14:25 Jiří BEZDĚK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů