Analýza hudebně teoretického textu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT4 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr ZVĚŘINA

Obsah

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 2. ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Ukončeno zápočtem na konci semestru na základě ročníkové písemné práce.

Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 3. Posluchači studují

hudebně teoretické texty středního rozsahu a předmětné složitosti. Konkrétní zaměření na hudbu 19. století. Současně se pokračuje ve studiu základních spisů klasiků hudební teorie. Příprava tématu a osnovy bakalářské diplomní práce.

Výsledky učení

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 3. Studují se texty středního rozsahu a předmětné složitosti. Zaměření na literaturu o hudbě 19. století. Paralelní studium prací klasiků hudební teorie. Příprava tématu a osnovy bakalářské diplomní práce.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 3. Další požadavky nejsou.

Literatura

Eggebrecht, Hans Heinrich: Zur Methode der musikalischen Analyse. - in: Festschrift

Erich Doflein, Mainz 1971, s. 67 nn.

Fellerer, Karl Gustav: Die Monodie. - Das Musikwerk XXXI, 1968

Flolos, Constantin - Marx, Hans Joachim - Petersen, Peter - Dömling, Wolfgang -

Kreutzinger, Anette (Ed.): Theorie der Musik. Analyse und Deutung. - Laaber, Laaber

Verlag 1995

Helmholtz, Hermann von: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische

Grundlage für die Theorie der Musik. - Braunschweig 1863, 61913; angl.

překl.A.J.Ellis 1875, reprint 1954

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. - Praha, SHV 1960, 2Praha,

Supraphon 1972.

Hradecký, Emil: Paul Hindemith, svár teorie s praxí. - Praha, Supraphon 1974.

Ištvan, Miloslav: Montáž izolovaných prvků v hudbě. Praha, Panton 1973.

Ištvan, Miloslav: Jednohlas v soudobé hudbě. Brno, JAMU 1989.

Janeček, Karel: Tektonika. Praha, Supraphon 1968.

1973.

Kapr, Jan: Konstanty. - Praha, Panton 1967

Kaufmann, Harald: Spurlinien. Analytische Aufsätze über Sprache und Musik.- Wien

1969

Ludvová, Jitka: Česká hudební teorie 1750-1850. - Praha, Academia 1985

Motte, Diether de la: Musikalische Analyse. Bärenreiter, Kassel-Basel

Mühe, Hansgeorg: Musikanalyse. Leipzig 1978.

Nové cesty hudby [I]. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých

pohledech na hudbu. - Praha, SHV 1964

Nové cesty hudby [II]. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých

pohledech na hudbu. - Praha-Bratislava, Editio Supraphon 1970

Piňos, Alois: Tónové skupiny. - Praha, Editio Supraphon 1971

Podešva, Jaromír: Současná hudba na Západě. - Praha, Panton 1963

Poledňák, Ivan: Invence Jana Klusáka.- Hudební věda XXXII, 1995, č.3, s. 257-278

Sádecký, Zdeněk: Lyrismus v tvorbě Josefa Suka. Praha 1966

Smolka, Jaroslav: Bitonalita. Živá hudba VII, 1980

Smolka, Jaroslav: Karel Janeček, český skladatel a teoretik

Steinmetz, Karel: Prostředky časové artikulace hudby.- Hudební věda XXV, 1988,

č.2, s.150-172

Steinmetz, Karel: Janáčkův názor o sčasování (rytmu). - Hudební věda XXXIV, 1997,

č.1, s.100-115

Stumpf, Carl: Geschichte des Konsonanzbegriffes. München 1901

1918, reprint 1973

Sychra, Antonín: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby. Praha 1959

Syrový, Václav: Hudební signál a jeho analýza. Živá hudba VIII, Praha 1983.

Syrový, Václav: Hudební signál a jeho syntéza. Živá hudba IX, Praha 1986.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, Praha SPN1983.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. Praha, HAMU 1992

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. Praha, HAMU 1996.

Volek, Jaroslav: Modalita a její formy z hlediska hudební teorie. Praha, SČSKU 1980.

Zich, Otakar: České lidové tance s proměnlivým taktem. Praha 1917

Zich, Otakar: Symfonické básně Smetanovy. Praha 1924, 21949

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování ročníkové písemné práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ZVĚŘINA P.
17:00–17:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–17:45 Petr ZVĚŘINA Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů