Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Bc) od 2016/17 – 2. ročník

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební teorie - specializovaná problematika 186HTP3 Z 3 1T 186HTP4 Z 3 1T
Hudební teorie - systematika 186HTS3 Z 6 2T 186HTS4 ZK 6 2T
Seminář hudební teorie 186SHT3 Z 2 2T 186SHT4 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analýza hudebně teoretického textu 186AHT3 Z 2 1T 186AHT4 Z 2 1T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Dějiny skladebných stylů a druhů 186DSS1 Z 1 2PT 186DSS2 ZK 1 2PT
Etnomuzikologie 186ETM2 Z 1 1PT+1ST 186ETM3 ZK 1 1PT+1ST
Historicky poučená interpretace 108HPI1 Z 1 1PT+1ST 108HPI2 ZK 1 1PT+1ST
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Studium skladeb 186STS3 Z 3 2ST 186STS4 ZK 3 2ST
Teorie skladby 186TS3 Z 2 1PT + 1ST 186TS4 ZK 2 1PT + 1ST
Základy skladebné techniky 186ZST3 Z 1 1T 186ZST4 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.