Zjednodušený studijní plán Obor Hudební teorie (Bc) od 2016/17

Katedra hudební teorie

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební teorie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT1 Analýza hudebně teoretického textu 1 Z 2
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108CH1 Česká hudba 1918-1989 1 Z 1
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
186HTP1 Hudební teorie - specializovaná problematika 1 Z 3
186HTS1 Hudební teorie - systematika 1 Z 7
186SHT1 Seminář hudební teorie 1 Z 2
186STS1 Studium skladeb 1 Z 3
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
186ZST1 Základy skladebné techniky 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT2 Analýza hudebně teoretického textu 2 Z 2
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108CH2 Česká hudba 1918-1989 2 ZK 1
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
186ETM1 Etnomuzikologie 1 Z 1
186HTP2 Hudební teorie - specializovaná problematika 2 Z 3
186HTS2 Hudební teorie - systematika 2 ZK 7
186SHT2 Seminář hudební teorie 2 Z 2
186STS2 Studium skladeb 2 ZK 3
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky ZK 2
186ZST2 Základy skladebné techniky 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT3 Analýza hudebně teoretického textu 3 Z 2
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
186DSS1 Dějiny skladebných stylů a druhů 1 Z 1
186ETM2 Etnomuzikologie 2 Z 1
108HPI1 Historicky poučená interpretace 1 Z 1
186HTP3 Hudební teorie - specializovaná problematika 3 Z 3
186HTS3 Hudební teorie - systematika 3 Z 6
186SHT3 Seminář hudební teorie 3 Z 2
186STS3 Studium skladeb 3 Z 3
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
186ZST3 Základy skladebné techniky 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT4 Analýza hudebně teoretického textu 4 Z 2
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
186DSS2 Dějiny skladebných stylů a druhů 2 ZK 1
186ETM3 Etnomuzikologie 3 ZK 1
108HPI2 Historicky poučená interpretace 2 ZK 1
186HTP4 Hudební teorie - specializovaná problematika 4 Z 3
186HTS4 Hudební teorie - systematika 4 ZK 6
186SHT4 Seminář hudební teorie 4 Z 2
186STS4 Studium skladeb 4 ZK 3
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
186ZST4 Základy skladebné techniky 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT5 Analýza hudebně teoretického textu 5 Z 2
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
108HD1 Hudební dramaturgie 1 Z 1
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
108HK1 Hudební kritika 1 Z 1
186HTP5 Hudební teorie - specializovaná problematika 5 Z 3
186HTS5 Hudební teorie - systematika 5 Z 10
186SHT5 Seminář hudební teorie 5 Z 2
186ZST5 Základy skladebné techniky 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
186AHT6 Analýza hudebně teoretického textu 6 Z 2
108HD2 Hudební dramaturgie 2 ZK 1
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
108HK2 Hudební kritika 2 ZK 1
186HTP6 Hudební teorie - specializovaná problematika 6 Z 3
186HTS6 Hudební teorie - systematika 6 Z 12
186SHT6 Seminář hudební teorie 6 Z 2
186ZST6 Základy skladebné techniky 6 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60