Analýza hudebně teoretického textu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT3 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 2- ročníku bakalářského stupně. Návaznost na přednášku Hudební teorie, dějiny a systematika. Studium se soustřeďuje na literaturu o hudbě starších slohových epoch (renesance, baroko, klasicismus) částečně též o hudbě mimoevropských kultur.

Současně se v tomto semestru studia pokračuje ve čtení a komentování základních spisů z oblasti hudební teorie. Semestrální písemná práce má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu k látce.

Výsledky učení

Návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 2. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné literatury pokrývajícím postupně všechny základní oblasti a aspekty systematické i historické muzikologie.Studují se texty středního rozsahu a předmětné složitosti. Konkrétní zaměření na texty o hudbě starších slohových epoch a na záklasní práce klasiků hudební teorie.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 2. Další požadavky nejsou.

Literatura

Blažek, Zdeněk: Dvojsměrná alterace v harmonickém myšlení. - Brno, Rovnost 1949

Černý, Miroslav K.: K otázce reálné podoby a zformování starořeckých stupnic a

organizace tónového materiálu.- Hudební věda XXVIII, 1991, č.3, s. 207-

218

Fellerer, Karl Gustav: Monodie und Polyphonie in der Musik des 16. Jahrhunderts. -

Brusel 1972

Filip, Miroslav: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie.- Bratislava 1965

Hostinský, Otakar: Česká světská píseň lidová. - In: O. Hostinský: O hudbě /sborník

studií/, Praha, SHV 1961, s.304-410

Hostinský, Otakar: O české deklamaci hudební. - In: O. Hostinský: O hudbě /sborník

studií/, Praha, SHV 1961, s. 261-303

Karbusický, Vladimír: Středověká epika a počátky české hudby. - Hudební věda I,

1964, č.3, s.367-449

Matoušek, Vlastislav: Rytmus čas v etnické hudbě. - Praha, Togga 2003

Mattheson, Johann: Der vollkommene Capellmeister. Hamburg 1739, reprint 1954

Mužík, František: Systém rytmiky české písně 14. století. - Miscellanea musicologica

XX, 1967, s. 7-48

musicologica XIII, 1960, s. 5-26

Mužíková, Růžena: Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy. -

Miscellanea musicologica XVIII, 1965, s. 85-116

Performance Practice Review (sborník, ed. Roland Jackson). - vydává The Claremont

Graduate School, Claremont, CA (USA), ISSN 1044-1638

Plocek, Václav: Metody a cíle analýzy středověkých monodií.- Uměnovědné studie IV,

Praha, ÚTDU ČSAV 1993, s. 7-43

Pragenau, Margaretha Landwehr von: Schriften zur Ars Musica. Ausschnitte aus

Traktaten des 5. - 11. Jahrhunderts lateinisch und deutsch. -

Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag 1986 /= Taschenbücher zur

Riemann, Hugo: Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert. - Leipzig

1898, 21921, reprint 1974, angl.překl. 1962

Smolka, Jaroslav: Fuga v české hudbě. - Praha, Panton 1987

Sychra, Antonín: Huba a slovo v lidové písni. Praha 1948

Telec, Vladimír: Nástrojové obsazení a hra bassa continua v 17. století. - Sborník

JAMU, VI, 1972 /O interpretaci staré hudby/, Brno-Praha, SPN 1972, s.93-99

Wolf, Johannes: Geschichte der Mensuralnotation vin 1250 bis 1460. - Leipzig 1904,

reprint 1965

Wolf, Johannes: Die Musiktheorie des Mittelalters. - Acta musicologica III, 1931, s.53

nn

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování semestrální práce. Zápočet.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů