Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Bc) od 2016/17 – 1. ročník

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební teorie - specializovaná problematika 186HTP1 Z 3 1T 186HTP2 Z 3 1T
Hudební teorie - systematika 186HTS1 Z 7 2T 186HTS2 ZK 7 2T
Seminář hudební teorie 186SHT1 Z 2 2T 186SHT2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analýza hudebně teoretického textu 186AHT1 Z 2 1T 186AHT2 Z 2 1T
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Česká hudba 1918-1989 108CH1 Z 1 2T 108CH2 ZK 1 2T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Etnomuzikologie 186ETM1 Z 1 1PT+1ST
Studium skladeb 186STS1 Z 3 2ST 186STS2 ZK 3 2ST
Teorie skladby 186TS1 Z 2 1PT + 1ST 186TS2 ZK 2 1PT + 1ST
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2PT
Základy skladebné techniky 186ZST1 Z 1 1T 186ZST2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 16 19
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.