Česká hudba 1918-1989 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108CH2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Návaznost na předmět Česká hudba po roce 1918 1. Dějiny české hudby od konce 2. světové války do roku 1989.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Česká hudba po roce 1918 1.Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro 1. ročník bakalářského stupně studijního oboru Hudební teorie a pro 3. ročník bakalářského stupně studijních oborů Hudební management a Skladba. Vyučuje se v letním semestru společně pro posluchače všech výše uvedených studijních oborů. Ukončeno ústní zkouškou z odpřednášené látky za zimní (CH 1) i letní semestr (CH2).

Doporučená nebo povinná literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der

Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Bek, Josef: Světová hudba 20. století.- Praha 1968

Burešová, Alena: Pavel Bořkovec.- Olomouc 1994

Havlík, Jaromír: Česká symfonie 1945-1980, Praha, Panton 1989

Havlík, Jaromír: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit.- Praha 2002

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha

1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů. Profil života díla.- Praha 1974

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů.Osud skladatele.- Praha 2002

Miloslav Kabeláč (1908-1979).- Sborník, in: Hudební věda 1999, č. 2-3, č. 4

Paclt, Jaromír: Miroslav Ponc. Nové obecně estetické aspekty vývoje a tvorby české

meziválečné avantgardy.- Praha 19

Plavec, Josef: Národní umělec Otakar Jeremiáš.- Praha 1964

Schnierer, Miloš: Proměny hudebního neoklasicismu. ? Praha, Academia 2005

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Ladislav Vycpálek. Tvůrčí vývoj.- Praha, SNKLHU 1960

Štilec, Jiří: Václav Dobiáš.- Praha 1985

Vysloužil, Jiří (ed.): Alois Hába. Sborník k životu a dílu skladatele.- Vizovice, Lípa

Vysloužil, Jiří: Alois Hába. Život a dílo.- Praha 1976

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách, zvládnutí odpřednášené látky včetně četby doporučené literatury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
09:30–11:00
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:30–11:00 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů