Česká hudba 1918-1989 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108CH2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Obsah

Povinný předmět pro 1. ročník bakalářského stupně studijního oboru Hudební teorie a pro 3. ročník bakalářského stupně studijních oborů Hudební management a Skladba. Vyučuje se v letním semestru společně pro posluchače všech výše uvedených studijních oborů. Ukončeno ústní zkouškou z odpřednášené látky za zimní (CH 1) i letní semestr (CH2).

Výsledky učení

Návaznost na předmět Česká hudba po roce 1918 1. Dějiny české hudby od konce 2. světové války do roku 1989.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Česká hudba po roce 1918 1.Další požadavky nejsou.

Literatura

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der

Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Bek, Josef: Světová hudba 20. století.- Praha 1968

Burešová, Alena: Pavel Bořkovec.- Olomouc 1994

Havlík, Jaromír: Česká symfonie 1945-1980, Praha, Panton 1989

Havlík, Jaromír: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit.- Praha 2002

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o

hudební tvořivosti, Praha 1971

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha

1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů. Profil života díla.- Praha 1974

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů.Osud skladatele.- Praha 2002

Miloslav Kabeláč (1908-1979).- Sborník, in: Hudební věda 1999, č. 2-3, č. 4

Paclt, Jaromír: Miroslav Ponc. Nové obecně estetické aspekty vývoje a tvorby české

meziválečné avantgardy.- Praha 19

Plavec, Josef: Národní umělec Otakar Jeremiáš.- Praha 1964

Schnierer, Miloš: Proměny hudebního neoklasicismu. ? Praha, Academia 2005

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Ladislav Vycpálek. Tvůrčí vývoj.- Praha, SNKLHU 1960

Štilec, Jiří: Václav Dobiáš.- Praha 1985

Vysloužil, Jiří (ed.): Alois Hába. Sborník k životu a dílu skladatele.- Vizovice, Lípa

Vysloužil, Jiří: Alois Hába. Život a dílo.- Praha 1976

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách, zvládnutí odpřednášené látky včetně četby doporučené literatury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
10:20–11:50
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Jaromír HAVLÍK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů