Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební teorie (Bc) od 2016/17 – 3. ročník

Studijní obor: Hudební teorie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hudební teorie - specializovaná problematika 186HTP5 Z 3 1T 186HTP6 Z 3 1T
Hudební teorie - systematika 186HTS5 Z 10 2T 186HTS6 Z 12 2T
Seminář hudební teorie 186SHT5 Z 2 2T 186SHT6 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 15 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Analýza hudebně teoretického textu 186AHT5 Z 2 1T 186AHT6 Z 2 1T
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební dramaturgie 108HD1 Z 1 1PT+1ST 108HD2 ZK 1 1PT+1ST
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Hudební kritika 108HK1 Z 1 1+1/T 108HK2 ZK 1 1+1/T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Základy skladebné techniky 186ZST5 Z 1 1T 186ZST6 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 14 10
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Hudební teorie (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.