Hudební teorie - systematika 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS5 zápočet 10 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Sylabus:

Hudební čas

Hudební kinetika

Výsledky učení

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Hudební teorie - systematika 4

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 5

Analýza hudebně teoretického textu 5

Seminář hudební teorie 5

Hudební dramaturgie 1

Základy skladebné techniky 5

Estetika 1

Seminář estetiky 1

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 5 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Literatura:

Čas v hudbě. Sborník ze semináře hudebně vědecké oblasti SČSKU, věnovaného otázkám hudebního rytmu. Praha 1983

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Kuhn, Tomáš: Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky. Doktorská disertace, HAMU, Praha 2001.

Kuna, Milan - Bláha, Miloš: Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. In: Studie ČSAV, 1982, č. 18. Academia, Praha 1982.

Matoušek, Vlastislav: Kinetika v etnické hudbě. K hudebně teoretickým aspektům problematiky. Doktorská disertace, HAMU, Praha 2001.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: K otázce časového rozsahu skladeb. Hudební věda 1971, č. 2.

Tichý, Vladimír: Nauka o kinetické složce hudby jako vyučovací předmět. In: Čas v hudbě (Sborník referátů z konference SČSKU).

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha 1994, 2. vydání 2002

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany. Hudební věda 1996/1, str. 4O-5O.

Tichý, Vladimír: Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. JAMU, Brno 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a zpracování a prezentace seminární práce k zadanému tématu přednášky

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování a prezentace semestrální práce

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů